26 Ocak 2013 Cumartesi

Alak Suresi hakkında kısa bilgi

Resmi Musaf’ın 96. Sırasında olan ve Mekke’de  inen Alak Suresi ismini ikinci ayette geçen alaktan (embriyo /ilişip yapışanbir su /kan pıhtısı /sevgi ve ilgiden) alır. Sureye, ikra' (oku) diye başladığı için İkra' suresi de denir.19 ayetten meydana gelen Alak sursinde 72 kelime ve 281 harf vardır. (1)

Alak Suresinin ilk 5 ayeti ilk gelen ayetlerdir. Bundan hareketle bu sureyi Kur’an’ın Önsözü olarak Kabul eden; bu önsözden hareketle Kur’an’ın bütünü hakkında fikir edinilebileceğini belirten görüşler de vardır.(2)
Metin Karakış’ın tez çalışmasında  Sürenin, ilk inen ayetleri barındırması, metafizik alemle ilk bağlantıyı temsil etmesi; insanın yaratılışını, öğrenimin gerekliliğini içermesi ve azgın insan tiplemesini hedef alması, süreye karşı ilgimizi daha da arttırmıştır.” derken okuyuculara tercüman olmuş gibidir. (3)
Alak Suresinin sırası ve nüzül sebepleri vb. konularda  ihtilafları konu edinen yazılara ve tefsir derslerine de rastlanmaktadır.(4)

Yukarıda atıf yapılan (dipnotlarda belirtilen) kaynaklarda Alak Suresinin inişi ile ilgili rivayetler, ayetlerin mealleri ve tahlil ve tefsirleri verilmektedir.
Alak Suresini tahlil edebilmek için bu surenin indiği sıralarda Mekkedeki  ve Mekke yöresindeki olumsuz ekonomik, tarihi ve sosyo kültürel durumları iyi bilmek gerekir. Ayrıca Cahiliye dönemi denen bu dönemdeki gelişmiş edebiyatı da dikkate almak gerekir. Bu arada Kurandaki anlatım sanatlarına da vakıf olunmalı. (5), (6), (7), (8)
Özetle Alak Suresi, okumaya, anlamaya davet ile başlayıp, insanın kendini ve Allah’ı bilmesi gerektiği, ilmi uygulaması gerektiği ile devam ederek  ilmin ve ibadetlerin gereğini yapmamanın olumsuz sonuçları belirtiliyor. Son olarak da engelleyicilere, Ebu Cehilce davrananlara boyun eğmeden Allah'a yaklaşılması gerektiği belirtilerek sona eriyor.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 06. 01. 2013
--------------------------
1.              Vikipedi, Özgür Ansiklopedisi,  
2.              http://www.istekuran.com/index.php?page=alak
3.              Mecit Karakış, Alak Suesi Tefsiri,
4.              Aişe Abdurrahman, Alak Suresi Tefsiri,
5.           Ali Küçük Hoca’ın Alak Suresi Tefsiri (sesli)   
6.         Alak Suresinin takdimi,
7.      Mehmet Okuyan, Alak Suresi   1a    1b    2a   2b    3a    3b   4a   4b    5a    5b 
8.         Atilla Fikri Ergun, Kur’an Dersleri,
9.      Alak Suresi, Saffetü’t Tefasir,

Ayrıca bkz.        
   
******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder