30 Ocak 2013 Çarşamba

İnsanı, embriyodan / ilişip yapışan bir sudan / sevgi ve ilgiden / husûmetten yarattı.


Bismillahirrahmanirrahim
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
Halakal insâne min alak (alakın).
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi (96) 2. Ayet

Allah, Alak suresi 1. ayetinde oku, çağır, davet et diyor. Ardından 2. ayette insanın yaratılışı konu ediniyor.(1)

 Alak 2. ayeti ile ilgili Tefsirleri (2), (3), (4)  incelediğimizde anlarız ki bu ayette insanın ilişkiden, embriyodan yaratıldığını ve gelişme aşamalarını  düşünmesi  ve Allah’ın kudretini kavraması istenmektedir.

Kuran-ı Kerimin bir çok ayetinde bu yaratılış konusu anlatılmaktadır. Açık deyişle  İnsanın nasıl yaratıldığı (5), ne amaçla yaratıldığı (6) üzerinde durulmakta, Allah’ın yaratıcılığıyla ilgili örnekler verilmektedir.(7)
Prof. Dr. Asaf Ataseven’in “K. Kerim'e Göre İnsanın Yaratılışı” başlıklı makalesi ayrıca belirtilmeye değer. Ataseven, anne karnındaki teşekkülü, Kur'an-ı Kerim'in ele alışı, ilim adamlarını hayret ve hayranlığa sevk edecek derecede, bu günkü ilmî tesbitlerle aynen uyuşmakta olduğunu yazmaktadır.  (8)

“Ayette “halakel insan emin alak” vurgusu yapılır. Bu vurgu, “O insanı alaktan/sevgiden yarattı” manasına gelir. Ayette geçen “halaka” fiili, yaratma manasındadır. Lakin Türkçede de kullandığımız “ahlak” kelimesi de bu kökten türer. Ahlak, yaratılış fıtratına uygunluk manasına gelir.

Dolayısı ile ayet, “O insanı, sevgi ile ahlaklandırdı” manası da taşır. Sevgi, insanın ahlakıdır. Fıtri eğilimidir. Eğer, sevgi yitirilmişse, insan; insani erdemlerden uzaklaşmış demektir. Sevgisiz insan, insan değildir. Çünkü insanın “yaratılışını farklı kılan tek şeyin bu olduğu” ayette ilan edilmiştir.” (9)
Prof. Dr. Süleyman Ateş de Allah’ın, insanı sevgi ve şefkat hamurundan yarattığını söyler: (10)

“Dikkati çeken bir husus da, bu ilk Kur’an vahyinin, insanın bir yumurta hücresinden -yani, döllenmiş bir yumurtacıktan- embriyonik bir gelişme göstermesine işaret etmesi ve böylece insanın biyolojik kökeninin ilkelliği ve basitliği ile zihnî ve ruhî potansiyelinin zıtlığını vurgulamasıdır: hayatın yaratılışının gerisinde bulunan bilinçli bir planın ve amacın varlığına işaret eden bir zıtlık.(muhammed esed meali tercümesi)” (11)
“Bu ayetin işareti bize şunu da bildirmektedir. Yer yüzündeki yaratılan bütün insanlar, aynı şekilde yaratılmış olduğundan, hepsi birbirine eşittir ve bu anlamda birbirinden üstünlüğü yoktur.
Her insan bir meniden yaratılmıştır. Allah (c.c) gözlerimizle göremiyeceğimiz kadar küçücük bir suya bizim şeklimizi, şemalimizi yazmıştır, resmetmiştir. Zengini, fakiri, generalleri, beyazı, siyahı, soyluyu
soysuzu... kısaca herkesi Allah(cc) yaratmıştır. Öyleyse kimse başkasına hava atmasın, ancak takvada
yarışsınlar. (12)
 
 

Özetle insanın kendini ve evreni tanıması, yaratılanlarla ilgili kanunları bulması, Allah’ın ilminin sonsuzluğunu anlaması gerekir. Başka deyişle  insanın kendini, evreni ve Allahı tanıması gerektiği emredilmiştir. (13), (14)  

Sabahattin Gencal, BaşiskeleKocaeli, 10. 01. 2013 

-------------
5.      Kur’a Sor,
6.      Kur’ana Sor,

******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder