11 Ocak 2013 Cuma

Kaynakça


Kur’an-ı Kerim Türkçe Mealleri ve Tefsirleri1.       Bilmen, Ömer Nasuhi; Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri; 


2.       Ergun, Atilla Fikri; Kur’an Dersleri; 


3.       Esed, Muhammed; Kur’an Mesajı (Meal-Tefsir), 


4.       Feyizli, Hasan Tahsin; Feyzü’l Kur’an; 


5.       İbni Kesir ; Hadislerle Kur’anı Kerim Tefsiri; 


6.       Kalkan, Ahmet; Kavram Tefsiri; 


7.       Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş;  Kur’an Yolu; 


8 .  Konyalı, Mehmet Vehbi; Büyük Kur’an Tefsiri; 


9.  Prof. Dr. Kutub, Seyyid; Fizilal’il Kur’an; 


10.  Küçük; Ali Hoca; Besairul Kur’an; 


11.  Mevdudi,  Ebu’l-Alâ; Tefhimu’l-Kur’an (Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri) http://www.hakyolundayiz.com/tr-tr/kuran/bolumu/Oku/74--muddessir-suresi-2293,

12.  Prof. Dr. Öztürk, Yaşar Nuri; Kur’an-ı Kerim Meali; 


13.  er-Razi, Fahruddin; Tefsir-i Kebir (Mefatihu’l-Gayb); http://www.kalb-iselim.net/kutuphane/tefsirweb/index.html

14.  Toptaş, Mahmut; Şifa Tefsiri; 


16.  Prof. Dr. Es Sabuni, Muhammed Ali; Safvetü’t-Tefasir; 


17.  Yazır, Elmalı’lı Muhammed Hamdi;  Hak Dini Kur’an Dili;


18.  Yıldız, Fahrettin;  


19.  Yılmaz, Hakkı; Tebyinul Kuran; 

Tez, Makale, Köşe Yazısı vd. Çalışmalar1.        Bilmen , Ömer Nasuhi; Büyük İslam İlmihali 


2.       Bilmen , Ömer Nasuhi; Büyük İslam İlmihali  


3.       Prof. Dr. Coşan . Esad,Tefsir Sohbetleri  http://gumushkhanawidargah.8m.com/tefsir/index.html

4.       Ayetullah Cevadi Amuli; Kur'an'ı Anlamanın Şartları , http://www.fikribeyan.net/2155_Kur-an-i-Anlamanin-Sartlari---Ayetullah-Cevadi-Amuli.html

5.       Haydar, Hidayet; Kur’an’ın Tercümesi; http://www.enfal.de/kuran17.htm

10.  Karataş,  Ömer Faruk; Nasıl Bir Tefsir? ; http://www.fikribeyan.net/2222_Nasil-Bir-Tefsir----Omer-Faruk-Karatas.html

11.   Keskinoğlu, Osman ; Kur’an-ı Kerim Bilgileri 


12.   Müftüoğlu, Atasoy; Kur’ana Yeni Bir Okuma Gerek http://www.fikribeyan.net/2441_Muftuoglu---Kur-an-a-Yeni-Bir-Okuma-Gerek.html

13.  Doç. Dr. Öztürk, Mustafa;  Kur’ana Çağdaş Yaklaşımlar, http://www.fikribeyan.net/2088_Kur-an-a-Cagdas-Yaklasimlar---Doc-Dr-Mustafa-Ozturk.html

14.  Rıza , Muhammed Reşid; Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl ;


15.  es-Sadr, Muhammed Bâkır; Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri ;

Dini Konulara yer veren siteler1.     Ahmet Aldemir  http://aaldemira.blogspot.com/2.     Ahmet Hulusi. Org;   http://www.ahmedhulusi.org/yazi/salavat.htm3.     Allah ve Sistemi. Org;  http://www.allahvesistemi.org/

5.     Furkan Vakfı.net; http://www.furkanvakfi.net/tefsir-dersi.html
9. İhya.org,  Kurani Kerimden konularina göre ayetler   http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/index.html

12. İslami Davet. Com; Kur’an-ı Kerim http://www.islamidavet.com/kuran/


14. İslâm Üstündür. Com; Tefsir, http://www.islamustundur.com/index2/index2/tefsir.htm15. Kur’an Bilgisi, http://www.kuranbilgisi.com/16. Kur’an Yolunda. Com;  http://kuranyolunda.com/forum_topics.asp?ad=Ayetler-Meal-Tefsir GENEL&FID=2

17. Kur’an’a Sor; http://kuranasor.com/18. Kurandaki din.com;  Reform Değil Kur’ana Dönüş  http://www.kurandakidin.com/2011/10/3-reform-degil-kur-an%e2%80%99a-donus/


20. Kur’andan  Konusal Dizin http://www.erdemyolu.com/Kurandan_Konusal_Dizin.pdf


22. Molla Camii. Com; Kur’an Kerim; http://kuran.mollacami.com/ayetler.php?sn=7423. Mediax.com.tr;   Kur’an tefsirinde yöntem  http://mediax.com.ro/kutuphane/kuran/kuran_ile_basyalan_kitaplar/14/1.htm24. Sevdalara.net  http://www.sevdalara.net/
31. Vikipedi özgür Ansiklopedisi, Kur’an Mealleri http://tr.wikipedia.org/wiki/Kur'an_mealleri32. Zehirli. Org  http://www.zehirli.org/Sözlükler1.     Belagat Sözlüğü http://www.ege-edebiyat.org/docs/527.pdf 

2.     Dini Kavramlar Sözlüğü, Diyanet. Gov.tr.  


3.      Dini Sözlük, İlhan Apak  


4.      Dini Terimler Sözlüğü http://www.diniterimler.com/

5.      Elmalılı Tefsirinde Kuranı Terimler ve Deyimler, 


6.     Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder