26 Ocak 2013 Cumartesi

Kısaltmalar

Kuran-ı Kerim  
 Okuyorum

Derleyen
Sabahattin Gencal
Kocaeli - 2013
-------------------------------------------------

Kısaltmalar

a.g.e.     :      Adı geçen eser
a.g.m.    :      Adı geçen makale
a.s.         :     Aleyhisselam
bkz.       :      Bakınız
c.            :     Cilt
c.c          :      Celle Celalühu
Çev.       :      Çeviren
DİB       :      Diyanet İşleri Başkanlığı
Doç. Dr :      Doçent Doktor
Dr.         :       Dr.
H           :      Hicri
Hk.        :      hakkında
Hz.        :      Hazreti
M          :      Miladi
       :      Milattan önce
MS       :      Milattan sonar
Prof. Dr. :    Profesör Doktor
r.a          :     Radiyallahu anhu
S            :     Sure
s.a.v.      :     Sallahu aleyhi ve sellem
s.           :      Sayfa
TDV      :      Türkiye Diyanet Vakfı
Vb.        :      Ve benzeri
Vd.        :      Ve devamı
Vs.         :     Ve saire

******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder