26 Ocak 2013 Cumartesi

Kur’ân-ı Kerîm / Sabahattin Gencal

Kur’ân-ı Kerîm, Allah (cc) tarafından, peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) Arapça olarak vahiy edilerek tüm beşeriyete rehber olarak gönderilen mucizevî özellikler taşıyan zamanlar üstü evrensel bir kitaptır.

Hayatın her alanını kapsayan Kur’ân-ı Kerîm 23 yılda (m. 610-632) aralıklı olarak parça parça inmiştir.

Anlaşılması kolaylaştırılmış, bizzat kendi kendisini tefsir eden Allah kelamı olan Kur’ân-ı Kerîm ’in  Kitâb, Furkan, Zikr, Tenzîl gibi başka adları da vardır. Meşhur olan sıfatları arasında da şunlar sayılabilir: Mübîn, kerîm, nûr, hüdâ, rahmet, şifâ, mev'ıza, büşrâ, beşîr, nezîr, azîz

 Allah’ın koruması altında olan Kur’ân-ı Kerîmİndiği günden itibaren inananlar tarafından ezberlenerek ve yazılarak günümüze kadar değişmeden gelmiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) ölümünden sonra Halife hz. Ebubekir tarafından Musaf haline getirildi. Kur’ân-ı Kerîm’in bugünkü dizilişi ile musaflaşması  Halife Hz. Osman zamanında olmuştur. Bu dizilişe göre Kur’ân-ı Kerîm 114 sureden oluşur.

Kelime olarak okumak, çok okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamlarına gelen Kur’ân,  her zaman çağdaş ve benzersiz özellikleri olan son ilahi kitaptır.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 04. 01. 2013

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder