26 Ocak 2013 Cumartesi

Nüzul sırasına göre Kur'an-i Kerim'deki Sureler

Kur’an-ı Kerim Süre ve ayetlerinin tertibi konusu birçok yazar tarafından ele alınmıştır.
Kafalarda soru işaretleri takılmaması için bu yazılara değinmeden
Dr. Osman Keskinoğlu’nun yazısından birkaç paragraf sunuyoruz. 
Kur’an-ı Kerim’in nüzul sırasını
bu açıklamaları dikkate alarak değerlendirmek gerekir.


Kur’an-ı Kerim Sure ve ayetlerinin tertibi “Âyetlerin tertibi, ilmî tabiriyle, ittifakan ve icmaan tevkifidir, yâni vahye müsteniddir. 
Bizzat Resulü Ekrem tarafından, nazil olduğu vakit bu şekilde tertip olunmuştur. 
Bunda hiç ihtilâf yoktur. Çünkü Resulü Ekrem “Şu âyeti, şu ve şu âyetleri muhtevi olan sûrenin şurasına yazın” diye vahiy kâtiplerine emrederdi. Onlar da o tertib üzere yazarlardı. 
Böylece bir sürenin âyetleri vahyolunurken daha Sahibi Vahiy tarafından Cibril'in talimi üzere tertip edilmiştir. Bunda asla ihtilaf yoktur.

Kur'an'ın cem'i onun bir kül halinde bir araya toplanması, âyetlerinin tertibidir. Bütün rivayetler bunu gösterir, Kur'an-ı Kerim, hadiselere, vakalara göre kısım kısım nazil olduğundan bir sûre tamam olmadan başka sûreden âyetler inerdi. Muhtelif sûrelerin muhtelif âyetleri muhtelif zamanlarda inmiştir. Hele uzun sûreler, bir mevzua ait âyetler birden inmiş değildir. Bu hususta muayyen bir kaide tesbit olunamaz. Bu ancak vahiy ile bilinir. Onun için vahiy gelince âyetin nereye yazılacağı da işaret olunurdu. Kitabın tertibi vahye göredir
 Nüzul tarihine göre Mushaf tertip edenlerin maksadı ortaya yeni bir tertip çıkarmak değildi. Yalnız anlamaya kolaylık olsun diye yapılmıştır. Yoksa böyle tertipleri Müslümanlar arasında yaymak gayesi gütmüyorlardı. … Meselâ böyle nüzul sırasıyla tertip yapanlardan birisi Hazreti Alî'dir. Bu umumî tertibi kabul etmemek sayılmaz. Hazreti Ali, Hazreti Osman Mushafına aykırı bir tertip ortaya atmak için bunu yapmış değildir. Sünnî ve Şii bu hususta müttefiktir. “
Dr. Osman Keskinoğlu
(Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Üyesi)
- http://sure-ve-ayetlerin tertibi.blogspot.com/

...
SIRA NOSÛRE ADIAYET SAYISICÜZSAYFA
96  Alak 19 30 597  
68  Kalem 52 29 563  
73  Müzzemmil 20 29 573  
74  Müddessir 56 29 574  
1  Fâtiha 0  
111  Tebbet 30 603  
81  Tekvîr 29 30 585  
87  A’lâ 19 30 591  
92  Leyl 21 30 595  
89  Fecr 30 30 592  
93  Duhâ 11 30 595  
94  İnşirâh 30 596  
103  Asr 30 601  
100  Âdiyât 11 30 599  
108  Kevser 30 602  
102  Tekâsür 30 600  
107  Mâ’ûn 30 602  
109  Kâfirûn 30 603  
105  Fil 30 601  
113  Felâk(*) 30 604  
114  Nâs(*) 30 604  
112  İhlâs 30 604  
53  Necm 62 27 525  
80  Abese 42 30 584  
97  Kadr 30 598  
91  Şems 15 30 594  
85  Bürûc 22 30 589  
95  Tîn 30 596  
106  Kureyş 30 602  
101  Kâri’a 11 30 600  
75  Kıyâme 40 29 576  
104  Hümeze 30 601  
77  Mürselât 50 29 579  
50  Kâf 45 26 517  
90  Beled 20 30 593  
86  Târık 17 30 590  
54  Kamer 55 27 527  
38  Sâd 88 23 452  
7  A’râf 206 150  
72  Cin 28 29 571  
36  Yâsîn 83 22 439  
25  Furkân 77 18 358  
35  Fâtır 45 22 433  
19  Meryem 98 16 304  
20  Tâ-Hâ 135 16 311  
56  Vâkı’a 96 27 533  
26  Şu’arâ 227 19 366  
27  Neml 93 19 376  
28  Kasas 88 20 384  
17  İsrâ 111 15 281  
10  Yûnus 109 11 207  
11  Hûd 123 11 220  
12  Yûsuf  111 12 234  
15  Hicr 99 14 261  
6  En’âm  165 127  
37  Sâffât 182 23 445  
31  Lokman 34 21 410  
34  Sebe’ 54 22 427  
39  Zümer 75 23 457  
40  Mü’min 85 24 466  
41  Fussilet 54 24 476  
42  Şûrâ 53 25 482  
43  Zuhruf 89 25 488  
44  Duhân 59 25 495  
45  Câsiye 37 25 498  
46  Ahkâf 35 26 501  
51  Zâriyât 60 26 519  
88  Gâşiye 26 30 591  
18  Kehf 110 15 292  
16  Nahl 128 14 266  
71  Nûh 28 29 569  
14  İbrahim 52 13 254  
21  Enbiyâ 112 17 321  
23  Mü’minûn 118 18 341  
32  Secde 30 21 414  
52  Tûr 49 27 522  
67  Mülk 30 29 561  
69  Hâkka 52 29 565  
70  Me’âric 44 29 567  
78  Nebe’ 40 30 581  
79  Nâzi’ât 46 30 582  
82  İnfitâr 19 30 586  
84  İnşikâk 25 30 588  
30  Rûm 60 21 403  
29  Ankebût 69 20 395  
83  Mutaffifîn 36 30 587  
2  Bakara(*) 286 1  
8  Enfâl(*) 75 176  
3  Âl-i İmrân(*) 200 49  
33  Ahzâb(*) 73 21 417  
60  Mümtehine(*) 13 28 548  
4  Nisâ(*) 176 76  
99  Zilzâl(*) 30 599  
57  Hadîd(*) 29 27 536  
47  Muhammed(*) 38 26 506  
13  Ra’d 43 12 248  
55  Rahmân 78 27 530  
76  İnsan(*) 31 29 577  
65  Talâk(*) 12 28 557  
98  Beyyine(*) 30 598  
59  Haşr(*) 24 28 544  
24  Nûr(*) 64 18 349  
22  Hac(*) 78 17 331  
63  Münâfikûn(*) 11 28 553  
58  Mücâdele(*) 22 28 541  
49  Hucurât(*) 18 26 514  
66  Tahrîm(*) 12 28 559  
64  Teğâbun(*) 18 28 555  
61  Saff(*) 14 28 550  
62  Cum’a(*) 11 28 552  
48  Fetih(*) 29 26 510  
5  Mâide(*) 120 105  
9  Tevbe(*) 129 10 186  
110  Nasr(*)                                      

2 yorum:

  1. allah razi olsun

    YanıtlaSil
  2. Merhaba,
    Allah (cc) sizlerden de, hepimizden de razı oldun.
    Hayırlı günler dileğiyle.

    YanıtlaSil