17 Şubat 2013 Pazar

İnsana bilmediğini öğretti

Bismillahirrahmanirrahim
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
Allemel insâne mâ lem ya’lem.
Kuran-ı Kerim, Alak Sursi (96) 5. Ayet

Kuran-ı Kerim, Alak Suresi 5. ayetini Seyyid Kutup önceki ayetlerle birlikte değerlendirmektedir. (1)
“Her iş, her davranış, her adım, her çalışma Allah'ın adı ile, O'nun adına yapılır. Allah'ın adı ile başlar, Allah'ın adı ile yürür, Allah'a yönelir ve sonuçta O'na varır. Allah'tır yaratan. O'dur öğreten. Doğuş ve başlangıç O'ndan dır. Öğretme O'ndan, bilgi O'ndandır. İnsan öğrenebildiğini öğrenir. Öğretebildiğini öğretir. Ama bütün bunların kaynağı yaratan ve öğreten yüce Allah'tır. "O insana bilmediğini öğretti."
Elmalılı Tefsirinde; Allah’ın (cc) insanda olmayan kuvvetleri, yetenekleri yaratarak çalışarak öğrenme potansiyeli yarattığından söz eder, ayrıca  Ledünnî (Allah tarafından ihsan edilen) bir ilim vermesi açıklanır. (2)
Karakış tezinde; ayette sözü edilen insanın kim olduğu üzerinde çeşitli görüşlerin olduğunu belirtmiştir:
İlk meful olan "el-İnsan" ın kim olduğu hakkında çeşitli görüşler vardır.

“1- Adem (.a.s.) dır.  Zira Allah O'na eşyanın bütün isimlerini öğretmiştir.
2- Resul Muhammed (s.a.v.) dır. Nitekim başka bir ayette kendisine “(Allah) sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir " buyrulmuştur.
3- Genel olarak tüm insanlığa şamildir. Ayette, Allah sizi analarınızın karnından çıkardığı zaman hiçbir şey bilmiyordunuz. buyrulmuştur.
Bu görüşler içinde üçüncü olarak zikredilen görüş tercihe en uygunudur. Kur'an ayetlerinde hususî hitap zikredilmediği müddetçe genele yönelmek. Kur'an'ın davetine daha uygundur,” (3)
Görüşlere görüş katmadan, herhangi bir görüşü tercih etmeden  yazıyoruz: Allah, insan beynine öğrenme program yüklemiştir. Bu programı kullanmasını bilenler öğrenir. Bunun için eğitim çalışmalarında “öğrenmenin öğrenilmesi” konuları ele alınmaktadır. Beş duyu organları, diğer organlarımız da örnek olarak verilebilir. Allah insanı harika bir biçimde yarattı.
Eğitim çalışmalarında yaygın olarak kullanılan ‘öğrenmeyi öğretmek’ kavramını Mustafa islamoğlu’nun bir yazısında da okuduğum için bu ayetle ilişkilendirdim.

“Oku ki Rabbin sonsuz cömertlik sahibidir: O ki öğrenme araçlarını öğretti, O ki insana bilmediğini öğretti.”
Eşyaya isim koymak, öğrenmeyi öğrenmek ve hatta öğretmek, hepsi ruhu menfuh'un içinde üflenen irade ve akıl sayesindeydi.” (4)
Mustafa İslamoğlu’nun başka bir yazısındaki görüşü de yazılmaya değer: "Vahyin hakikatın en büyük öğreticisi olduğunu öğrendi. Özetle insanın bilmediği, cevap bulamadığı şeylerin cevabının Allah’ta olduğunu, Onun vahyinde olduğunu öğrendi.” (5)

Özetle, müfessirler Allah’ın insanın bilmediğini vahyettiğini, insanı öğrenme potansiyeli ile donattığını yazmışlardır.

Allah’ın yardımıyla yöntemine uygun olarak ve şartları oluşturarak çalışan insanın anlayamayacağı, öğrenemeyeceği, yapamayacağı bir şey yoktur.

 Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 21. 01. 2013

  ---------------------
5.      Mustafa İslamoğlu, Yürek Devleti,
******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder