20 Şubat 2013 Çarşamba

İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar.

Bismillahirrahmanirrahim
كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى
Kellâ innel insâne le yatgâ.
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi  (96) 6. Ayet

İlk beş ayetten bir müddet sonar inen Kuran-ı Kerim, Alak  6. Ayeti Ömer Nasuhi Bilmen tarafından şöyle tefsir edilmiştir:

Cenab-ı Hak, lütfetmiş, insanlığı aydınlatmak için Peygamberler göndermiş, dinî hükümleri vahiy yoluyla bildirmiştir. Buna rağmen bir çok insanlar, nankörlükte bulunmuşlardır. İşte nimete karşı nankör kimselerdir, (şüphe yok ki, insan) öyle temiz yaratılışını zayi etmiş olan herhangi bir şahıs (elbette azar.) günahkâr olarak haddi aşar.” (1)

İnsanın bu nankörlük özelliğinin niçin hatırlatıldığının cevabını Elmalılı Tefsirinde bulmaktayız. Elmalılı sözü edilen ayetin indiği sıradaki ortamı anlattıktan sonar şu nu ekliyor:

“Bizim anladığımıza göre hitabın ilk önce Resulullah'a olması açık, "kellâ"nın da kendinden önceki âyetleri tekrar tekrar okuma emirlerini zıddından caydırma ve sakındırma ile emri takviye olması nazmın ahengi itibariyle de uygun olduğundan mânâsının şu olması gerekir: "Sakın okumamazlık etme ey Muhammed!" Çünkü insanoğlu muhakkak azıyor, azar, haddini aşar, hakka karşı gelir, halka zarar verir.”(2)

Kuran-ı Kerim’in bütün beşeriyete geldiği düşünülürse “Sakın okumamazlık etme.” Hitabı herkesedir. İnsanı okumaktan, okuyup öğrendiğini paylaşmaktan alıkoyacak dahili ve harici durumlar olabilir. Açık deyişle gerek bundan sonraki ayetlerde, gerekse diğer ayetlerde de belirtildiği üzere insanın fıtrı bazı özellikleri ve başkalarının olumsuz etkileri nedeniyle insane okuma ve paylaşmayı aksadabiliyor. Ne durumda olursa olsun okumaya ve paylaşmaya devam etmek gerekir.

Sözü edilen surede insanın bir özelliği de yani azgın olduğu da belirtilmektedir. “Ayette azgınlığa sebep olarak "kendini (kendine) yeterli görme" olgusu zikredilmiştir.(3)

Alak  2. Surede insanın kendini tanımasına işaret vardır. Alak  6. Surede ve diğer bazı surelerde zaman ve ortamına göre insanın özelliklerinin de belirtilmekte olduğu görülür.

Özetle insan dahili ve harici olumsuzluklarda bile başta okuma ve paylaşma olmak üzere bütün görevlerini yerine getirmeye çalışmalıdır.

 Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 30. 01. 2013
******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder