3 Şubat 2013 Pazar

Oku! Rabbin Ekrem'dir / en büyük cömertliğin sahibidir

Bismillahirrahmanirrahim
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi (96) 3. Ayet

Kuran-ı Kerim, Alak Suresi’nin 3. Ayeti de Oku! ile başlamaktadır.(1) Kuran-ı Kerim, Alak Suresi’nin ilk 5 ayetinin peşpeşe geldiği düşünülürse oku! kelimesinin tekrar edildiği anlaşılır. Tekrar önemle vurgu yapıldığının belirtisidir. Kaldı ki Kuran-ı Kerimin bir çok ayetinde de oku kelimesi geçmektedir.

Elmalı’nın Kuran-ı Kerim Tefsirinde okuma yeteneğinin tekrar ile gelişeceği üzerinde durulmakta; ayrıca, daha sonraki ayetlerden hareketle tebliğ etmek üzere okumak gerektiği belirtilmektedir. (2)
Ömer Nasuhi Bilmen, Kuran-ı Kerim Tefsirinde “Sana vahyolunacak ilâhî âyetleri oku. (ve Rabbin sonsuz kerem sahibidir.) Mahlûkatını nice nîmetlerine nail kılmaktadır. Seni de peygamberlik şerefine Allah'ın âyetlerini okumak nîmetine nail buyuruyor.” (3) yazmaktadır.

Alak 3’de Allah’ın, cömertlik iddia edenlerden çok daha fazla  cömertliğinden söz edilmektedir. Yani hem Allah’ın yüceliği tanıtılıp vurgulanmaktadır, hem de Cömert olan Allah’ın vereceği nimetle okuma işinin ve görevinin yapılabileceği vurgulanmaktadır.
Kuran-ı Kerim ilk ayetlerinde Oku! denmesinden, Oku kelimesinin hem vahyedilecek olanı hem de Allah’ın tüm ayetlerini yani tüm yaratılanın okunması, incelenmesi, karşılaştırılması, tefekkür edilmesi, fikir üretilmesi sonra anlaşılanın tebliğ edilmesi…vb. anlamlarını içermekte olduğu anlaşılır. Bediüzzaman’a göre beşerin bütün ilimleri Kuran-ı Kerim ve kainat kitabının hikmetlerini açmak ve anlamak içindir. (Bediüzzaman 20. Mektup)
Hz. Ebû Zer (ra)'den rivayete göre Rasûlullah (sav) kendisine:
- Ey Ebu Zer,"Kur'an'dan bir âyet öğrenmen senin için yüz rekat (nafile) namaz kılmandan daha hayırlıdır." Buyurdu. (4) Ayrıca "Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır." mealinde bir hadis var.(5) Okuma geniş anlamında düşünülürse okumanın belli metodlarla olmak şartiyle tefekkürü de içine aldığı da  söylenebilir.
Kısaca okumanın ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Nitekim Prof. Yaşar Nuri Öztürk temel ibadetin genel anlamıyla okumak, özel anlamıyla Kur’an okumak olduğunu yazmaktadır. (6)
Okumak yazılı bir metni anlamını bilmeden tilavet etmek demek değildir. “Öyle ki bu okuma insanı, toplumu, dünyayı, yaşamı, geçmişi, geleceği, iyiyi, kötüyü, varlığı, oluşu, akışı içine alan ve varoluşun özünden gelen derin bir “sesleniş, çağrı ve dillendirme” şeklinde bir okuma olmalıdır.” (7)
Kuran-ı Kerim’in çeşitli ayetlerinde Kur’an’ın bilerek okunmasında işaretler vardır. (8)
“Kur’an’ı ancak, Kur’an’ın istediği gibi okumak ve dinlemekle, ona uyabilmemiz  ve Kur’an’ın ilk ayetindeki ilk emrin / farzın gereğini yerine getirebilmemiz mümkün olabilecektir.” (9), (10), (11)

Kerem sahibi Yüce Rabbimizden bize de hakkıyla okuyabilme nimeti vermesini niyaz ederiz.

Sabahattin Gencal, Başiskele - Kocaeli, 12. 01. 2013

__________________
******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder