16 Mart 2013 Cumartesi

Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.

Bismillahirrahmanirrahim
أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ
En ra-âhu-staġnâ
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi (96) 7. Ayet

Kuran-ı Kerim, Alak 6. Ve 7. Ayetlerini birçok müfessir birlikte değerlendirmiştir: 
 “İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:” “Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür (görünce).” İnsan mal mülk, makam, statü… vb kazanınca, başka deyişle yeterlik duygusuna kapılınca azar.

Kuran-ı Kerim’in eşsiz özelliklerinden biri de kendi kendini açıklaması, tefsir etmesidir. Bu peşpeşe gelen ayetlerle olabileceği gibi farklı zamanlarda gelen ayetlerde de olabilir. Ayetler elbette müstakilen değerlendirilebilir; ama Kur’an bütünlüğü içinde değerlendirmek daha tatmin edici olur.

“Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.” Ayetinden insanın egosuna düşkün bir varlık olduğu da anlaşılmaktadır.
“İnsanlar Allah’a ihtiyaçları olmadığını zannederler ve sadece nefsle ilgili talepleri vardır. Onların gerçekleşmesi halinde mutlu olacaklarını zannederler. Gerçekleşince, meselâ zengin olunca acı acı mutlu olamadıklarını ve ayrıca omuzlarına ağır sorumluluklar ve dertler yüklendiğini görürler…”(1)

Birçok ayette egosunu Tanrı edinmek” sözü geçiyor. (2)

“Kendini yeterli görme olayını yalnız mal ve mülkle sınırlamak gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bu olay kişiden kişiye değişmektedir. Yeterli görme olayı, kiminde mal-mülk, kiminde çoluk- çocuk, kiminde makam- mevki, kiminde ilim olarak ortaya çıkmaktadır. Kişinin, kendisini yaratanına muhtaç görmemesi, böbürlenerek günahlara dalması, Allah’ın dinini onun emrettiği şekilde değil de kendi arzu ve hevesleri doğrultusunda yorumlaması, en büyük azgınlık ve kendini kendine yeterli görmektir.” (3)

Müfessirler ayetleri tefsir ederken nüzül sebeplerini ve ortamı da dikkate alırlar. Alak (96) 6. Ve sonraki ayetlerde Ebu Cehil’den söz edilir. Ebu Cehiller her zaman olduğu için bu konuda ayrıntıya girmiyoruz.

Özetle servet, stadü, iktidar, güç… sahipleri kendilerini her türlü ihtiyacın üstünde görüp bu hastalıklı egolarını tatmin için başkalarına zulm ederler. Bu hastalıklı durumdan kurtulmak için kendimizi Kuran ayetleri ışığı altında görmeliyiz.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 01. 02. 2013
----------------


******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder