13 Haziran 2013 Perşembe

Biz de çağıracağız zebanileri!Bismillahirrahmanirrahim
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ
Sened’uz zebâniyeh(zebâniyete).
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi (96) 18. Ayet

Elmalı’nın Tirmizi rivayetinden 17. ayette söz edilmişti. 18. Ayeti de bu rivayetten hareketle açıklamaya çalışıyor Elmalılı:

“Tirmizî'de rivayet olunduğu üzere Ebu Cehil, kurultayca çoğunluğun kendisinin olduğunu söylediğinden dolayı da bu âyetle ona işaret edilmiş ve şu cevapla karşılanmıştır:

 "Biz zebanileri çağıracağız." Zebani, zebaniye  azab meleklerine isim olmuştur. Demişlerdir ki esas lugatte, şurta yani zabıta kuvveti demektir. “ (1)

Tefhimul Kur’anda da aşağı yukarı aynı açıklama var:

“Buradaki "zebaniye" kelimesi Katade'nin açıklamasına göre Arap dilinde "polis" için de kullanılır. "zeban"ın asıl manası, "iten kimse"dir. Padişahların yanında görevli olan zebanlar, padişah bir kimseye darıldığında onu iterek dışarı çıkarırlardı; bu nedenle anlamı şudur: O kendini himaye edenleri çağırsın, biz de kendi polislerimizi, (yani azap eden meleklerimizi) Onun yardımcıları ile hesaplaşsın diye çağırırız." (2)
Kur’an’ın birçok ayetinde bu cehennem gardiyanlarından söz edilmektedir. (3)

“Zebani Cehenneme gidenlerle meşgul olan melek cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek cehennem bekçisi. Çoğulu "zebâniyyûn"dur.

Cehennem bekçisi olan zebânîler azap melekleri diye tavsif edilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm diliyle zebânî "Cehennem koruyucusu"dur.

Kur'ân-ı Kerîm'in altı ayrı sûresinde dokuz âyette (Zümer 71 73; Duhân 47-50; Tahrîm 6; Mülk 8; Müddessir 31; Alak 18) "zebânî" kelimesine atıflar vardır.

Kelime açık olarak ve "ez-zebâniyye" şeklinde yalnız bir âyette (Alak 18) geçmektedir.” (4)

Ayrıca diriliş günü inkarcılara, engelleyicilere, zulmedenlere yardım edilmeyeceği ile ilgili de bir çok ayet vardır. (5)

“Yukarıda adı verilmeyen ve sadece kişilikleri nitelenerek kınanan bazı kim­selerin, işledikleri suçlardan dolayı cezalarının bir kısmını bu dünyadayken de çekmeyecekleri anlamına gelmemektedir.” (6)

Özetle hakkı, doğruyu, iyiyi engelleyiciler işledikleri suçların cezalarını mutlaka çekeceklerdir. Herkes bu gerçekten hareketle davranışlarını gözden geçirmelidir.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli

--------------------------
1.                 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Kur’an-ı Kerim Tefsiri http://www.kuranikerim.com/telmalili/alak.htm
2.                 Tefhimu’l Kuran http://www.sevdalara.net/?sayfa=tefhimulkuran&sure=96&s=1380
3.                 Kur’ana Sor, http://kuranasor.com/cevaplar.php?soru_id=11346
4.                 Osman Cilacı, Şamil İslam Ansiklopedisi
5.                 http://kuranasor.com/cevaplar.php?soru_id=21192
6.                 Hakkı Yılmaz, http://www.istekuran.com/index.php?page=alak******************************************
*******************************************


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder