22 Haziran 2013 Cumartesi

Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.

Bismillahirrahmanirrahim
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
Fe akbele ba’duhum alâ ba’dın yetelâvemûn(yetelâvemûne).
Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 30. Ayet

Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi 30. Ayette bahçe sahiplerinin, Allah tarafından onlar uyurken yok edilen bahçelerini görünce birbirlerini kınamaları ve pişmanlıkları anlatılmaktadır:

“Bununla da kalmadılar, dağılıp gidivermediler. Daha çok tevbe edip pişmanlık duyarak salih kişi olmaya yüz tuttular ve bir kısmı bir kısmına dönüp birbirlerini kınadılar. Gösterdikleri aşırılık ve ihmalden dolayı karşılıklı görüşme ve müzakereler yaparak her biri teker teker "ben şu kusuru ettim", "sen şöyle yaptın" diye kendi kendilerini kınayıp pişmanlıklarını anlattılar. Zemahşeri şöyle der: "Çünkü kimi ettikleri zulmü güzel göstermiş ve ona teşvik etmiş, kimi onu kabul etmiş, kimi sakınılmasını emretmiş, ayıplamış, kimisi bunu emredene karşı çıkmış, kimisi razı olmadığı halde susmuş." (1)

“Allah Teâlâ, mutedillerinin onlara tevbe ve tesbihi tavsiye ettiğini nakledince, onların da şu üç şeyi yaptıklarını nakletmiştir:

a) Onlar teşbihte bulunmuş, hemen o anda, "Senin iraden ve meşietin olmaksızın, mülkünde herhangi bir şeyin hareket etmesinden seni tenzih ederiz" demişlerdir.
Onlar, Allah Teâtâ´yı, tenzih ve takdis edince, kendi fiillerinin kötü olduğunu kabullenmişler ve "Gerçekten biz zalimîermişiz" demişlerdir.”

b) "Şimdi kabahat biribirierine yüklemeye başladılar" yani biribirierini kınayarak bu berikine, "Bu fikri bize sen verdin"; beriki de ona, "Sen de bizi, fakir kalırız diye korkuttun"; üçüncüsü de diğerine, "Mal biriktirmeye sen bizi teşvik ettin" demeye başlamışlardır. İşte karşılıklı kınama budur.

Daha sonra onlar, "Yazıklar olsun bize, hakikaten biz azgın kimseler misiz" (Kalem, 31) dediler.

Bu ifadeyle, onların suçtannın büyüklüğünü kabullendikleri anlatılmak istenmiştir. (2)

Zemahşerinin de, Razi’nin de belirttikleri üzere zulüm yapan, zulmünü güzel göstererek teşvik eden, zulmü kabul eden, zulmü kabul etmediği halde susan kimseler kusurludurlar.  Bahçe sahipleri de kusurlarını, zalimliklerini, kısaca suçlarının büyüklüklerini anladılar.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
---------------------------
1.       Elmalılı M. Hamdi Yazır, http://www.kuranikerim.com/telmalili/kalem.htm

2.       Tefsir i Kebir, Fahruddin Er Razi, http://www.kalb-iselim.net/kutuphane/tefsirweb/index.html

******************************************

*************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder