14 Haziran 2013 Cuma

İstediler ki sen, alttan alıp gevşek davranasın / yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler/yumuşaklık göstersinler.

 Bismillahirrahmanirrahim
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ      
      Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne).
Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 9. Ayet

Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi  9. ayette yağcılığın, açık deyişle dolaylı da olsa bir menfaat için yapılan, içten olmayan, yapmacık davranışların olumlu olmadığı belirtilmektedir.

“ (Onlar) O Mekke-i Mükerreme'deki müşrikler (arzu ettiler ki:) pek sever oldular ki: Ey Peygamber!. (Sen) Onlara karşı (yaltaklanıvermiş olsa idin) dalkavukluktan, müsamahada bulunmuş, bir kısım dinî işlerine karşı yumuşaklık göstermiş bulunsa idin (o zaman onlar da yaltaklanacaklardı.) zahiren yumuşaklık göstermiş, dalkavuklukta bulunmuş olacaklardır, fakat kalben yine muhalif bulunup duracaklardı.” (1)

Elmalılı da tefsirinde duruma kısaca değindikten sonra ayetin ahlakın ilk prensibini açıkladığını yazıyor:

“İşte yüce ahlâkın ilk prensibi budur. Demek ki dil, kalem kendilerine yemin edilmeye layık varlıklar olmakla beraber doğruyu söylemek için çalışmayan yağcı diller, yağcı kalemler ve onları dinleyenler büyüklükten, yüce ahlâktan, akıldan uzak ve itaat edilmeye layık olmayan zavallılardır.” (2)

Kur’an-ı Kerimin bir çok ayetinde de kâfirlerin, olumsuz amaçlar için dalkavukça uzlaşma isteklerinden söz edilmektedir. (3) Hiç bir şekilde prensiplerden vaz geçilmemesi öğütlenmektedir. Seyyid Kutub tefsirinde bu konuyu ticaretteki pazarlığı örnek vererek açıklamaktadır.

“ Onlar tıpkı ticarette olduğu gibi pazarlık yapmaya, ortak bir nokta etrafında uzlaşmaya çalışıyorlar. Oysa inanç ile ticaret arasında büyük fark vardır. İnanç sahibi bir kimse inancının hiç bir prensibinden vazgeçmez. Onun gözünde büyük küçük bütün ilkeler aynı öneme sahiptir. Daha doğrusu inanç sisteminde büyük küçük diye bir ayırım olmaz. İnanç sistemi, her bir parçası birbirini bütünleyen bölünmez bir gerçektir. İnanç sistemine bağlı birisi, bir prensibe uyarken, bir diğerinden asla vazgeçemez.” (4)

Diyanet İşleri Başkanlığı tefsirinde de aynı şekilde ahlaki prensipler ve manevi değerler konusunda taviz verilmemesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca hak ile batılın karıştırılmaması gerektiği de vurgulanmaktadır.

Özetle  yağcılara ve onların söz ve yazılarına itibar edilmemesi, inanç ilkelerinden taviz verilmemesi, hak ile batılın karıştırılmaması gerekir.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
------------------------
1.       Ömer Nasuhi Bilmen Kur’a’ı Kerim Tefsiri, http://www.tahavi.com/tefsir/068.html
2.       Elmalılı M. Hamdi Yazır Kur’anı Kerim Tefsiri  http://www.kuranikerim.com/telmalili/kalem.htm
3.       Kur’an’a Sor, http://www.kuranasor.com/cevaplar.php?soru_id=11865
4.       Seyyid Kutub Kur’an-ı Kerim Tefsiri, http://www.enfal.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm

******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder