14 Haziran 2013 Cuma

Kalem Suresi hakkında kısa bilgi

 “Nûn Sûresi adını da alan bu sûre, bu adlarını birinci âyetinden almıştır. İlk Mekke sûrelerindendir. Alak Sûresinden sonra inmiştir. Yalnız 17-33 ve 48-50. âyetlerinin Medine'de indiği söylenir. 52 âyettir. Mushaf'ta 68, inişte 2. sûredir. Müddessir Sûresinin baş tarafı bundan önce inmiştir. Ama tüm sûre olarak Alak'tan sonra inen sûre budur.” (1)

“Bu mübarek surenin başlıca içeriği şunlardır:

1.  Hazret i Peygamberin ahlâki güzelliklerini beyan etmek ve onun kimlere itaat ve iltifat buyurmayacağını bildirmek.

2.  Bir takım kâfirlerin kötü ahlâkını teşhir ve kendilerini ceza ile tehdit etmek.

3. Takva sahiplerinin, Müslümanların, suçlular gibi olmayıp, Cennetlere, nimetlere erişeceklerini müjdelemek.

4.  Hz. Peygambere sabretmesini, kavminin arasından gazap edip ayrılmış olan Yunus Aleyhisselâm gibi olmamasını tavsiye etmek.

5.  Kur'an-ı Kerim'in yüce mahiyetini beyan etmek onu yalanlayan müşriklerin kötü hallerini gözler önüne sermek. “ (2)

Yukarıda özetlenen Kalem Suresi içeriğinden de anlaşıldığı gibi  “ Bu sûre (Kalem Suresi) Hz. Peygamber aleyhinde müşriklerin ileri sürdükleri bazı iddiaları çürütüp onun nübüvvetini ispatlar. Bunun başlıca delilinin, onun mükemmel ahlâkı olduğunu vurgular. Gerçekten hayat boyunca güzel ahlâkın bütün dallarında mükemmel olmak, pek büyük bir mûcizedir. Ayrıca inkâr ve nankörlüğün sonucu, bahçe sahiplerinin kıssası ile bildirildikten sonra, Allah Teâlanın âhirette müminler ile kâfirlere hazırladığı âkıbet anlatılır.” (3)

İslam’ın yayılmasında iki şey çok etkin olmuştur. Birincisi okumak. İkincisi ise okunacak olan Kur’an-ı Kerimi yazı ile çoğaltarak neşretmek ve yaymaktır. Din bir eğitim müessesesidir. Eğitim müessesesinin de temeli okuma ve yazmaya dayanır. Talim ve taallümün yani eğitim ve öğretimin temel ana unsuru bunlardır.

Yüce Allah bunun için vahye “Oku!” emri ile başlamıştır. İkinci aşamasında ise vahyin yazılarak neşrini istemiş ve yazıyı, yazı aleti olan kalem ve üzerine yazı yazılan şey üzerine yemin ederek değerini ve önemi belirtilmiştir. Yüce Allah sureye isim olarak da “Kalem Suresi” demiştir. Böylece vahyin yazılmasını ima etmiştir. Kur’anda olan her şey vahiy eseridir. Surelerin isimleri, tertibi, ayetlerin sayısı ve yazılış şekli… Bütünü vahiy eseridir. Cebrail (as) Levh-i mahfuzdan getirdiği şekilde peygamberimize (sav)  vahyeder ve yazdırırdı. Bundan dolayı okumak zımnî farz, yazmak ise zımnî vacip olmuştur.(4)

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
-------------------
1.                 Prof. Dr. Süleyman Ateş , http://receppiskin.blogcu.com/kalem-1-13/1457967
2.                 Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an-ı Kerim Tefsiri http://www.tahavi.com/tefsir/068.html
3.                 http://www.ortakhatim.com/mukabele/MEAL/68.html
4.                 M. Ali Kaya, http://www.fikirbahcesi.org/din/vahyin-yazilmasinin-emredilmesi.html


******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder