14 Haziran 2013 Cuma

Nûn! Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarınaBismillahirrahmanirrahim
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn (yesturûne).
Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 1. Ayet

ن   nûn hurûf-u muakatta'a harflerindendir. Kur’anda huruf-u mukatta ile başlayan ilk sure Kalem Suresidir.
Huruf-u mukattaa bazı yazarlara göre ilâhi şifre, bazılarına göre dikkat çekme, bazılarına göre başında bulunduğu surenin ismidir. (1)  

Ayrıca hurufilik denen bir dal da gelişmiştir.

Mustafa İslamoğlu,  ن  nun’un surenin ismi olduğu,    hokkaya benzediği, balığın karnındaki Hz. Yunus Peygambere benzediği, yer küreye benzediği üzerinde durmakta; ayrıca dikkat çekme, Kur’ana atıf, Kur’andan bir harfin bile kaybolmadığı belirtisi olduğu üzerinde durmaktadır. Kılıçtan da söz etmektedir.  Buradaki kalem Vahyi yazan kalem anlamındadır. (2)

“… Hint asıllı Hamiduddin Farahi'nin "Farahi teorisi" adıyla isimlendirilen açıklamalarında, bu harflerin Arapçaya kaynaklık eden İbranice'deki ve eski Arap dillerindeki kullanımı ile bağlantı kurarak açıklamalarını geliştiriyor ve bu harfler sadece fonotik sesleri değil aynı zamanda Çin alfabesinde olduğu gibi bu haflerin şekillerinin bazı anlamların ve nesnelerin sembolize edilmesi amacıyla kullanılmış olabileceğini söylüyor. Aslında bu tip kullanımın tarihi Mısır hiyerogliflerine kadar gidiyor. Örneğin:

Farahi bu teorisini Kalem suresinin "Nun" ( ن ) mukattasının eski anlamıyla balinanın midesine düşen Yunus Peygamberi temsil ettiğini söyleyerek destekler. Ona göre bu surelerin başlarındaki bu mukattalar o surelerin konusu ile aralarındaki ilişkinin eski anlamlarını temsil etmektedir.” (3)

29 Surenin başına tek tek veya birkaçı bir arada konan, sözlükte ‘kesik harfler’ anlamına gelen mukattaa harflerinin bir ayet olup olmadıkları da ihtilaflıdır. 14 tane olan mukatta harflerinin hikmetleri ve özellikleri birçok müfessir tarafından sıralanmaktadır.

Ömer Nasuhi Bilmen  tefsirinde;

“Resûlullâh S al I ali âh- ü Aleyhi Vesellem'den söyle rivayet olunmuştur:

Allah-ü Teâlâ'nın ilk yarattığı şey, kalemdir, sonra da Nûn'dur ki, o divittir.

Diğer bir görüşe göre de, "Nûn" nurdan bir levhadır ki: Melekler emrolundukları şeyleri o levha üzerine yazarlar veya bir mürekkeptir ki: Melekler, onunla yazacaklarını yazıverirler.

Kaleme gelince bundan maksat, ya kalem cinsidir, semâda ve yerde kendisi ile yazı yazılan her kaleme denir. Yahut bundan maksat, Cenab-ı Hak'kın ilk yaratımı olduğu bir kalemdir ki, onunla bütün olaylar yazılmış., levhî mahfuzda tesbit edilmiştir. Diğer bir görüşe göre de bu kalemden maksat, akldır. Çünkü akl bütün mahlûkat için büyük bir asıldır. Nitekim ilk defa yaratılan şeyin akıldan ibaret olduğu, bir haberde zikredilmiştir.” (4)

Kısaca müteşâbihattan kabul edilen bu harflerin anlamlarını ancak Allah’ın bilebileceğini belirten müfessirler çeşitli fikirler beyan etmekten de geri kalmamışlardır.

Allah’ın üzerine yemin ettiği her şey, kendi başlarına değerli değil, Allah’ın yaratmış olması itibariyle yücedir, değerlidir ve kıymetlidir. Cenâb-ı Allah Kendi Zâtının yüceliğini bildirmek ve isim ve sıfatlarının tecellilerinin kemâlini ve eşsizliğini göstermek için varlıklar üzerine çeşitli şekillerde dikkatleri çekmiştir.” (5)

Kaleme ve  yazılanlara yemin edilerek bunların ne kadar değerli olduğu  vurgulanmaktadır.  Bazı müfessirler kaleme, yazılanlara ve Allah rızasına uygun yazmışsa yazanlara kıymet verildiğinden söz ederler. (6)

Kurtubi Tefsirinde kalem üzerine yemin ile ilgili birçok rivayet sıralanmaktadır. (7)

Meleklerin her şeyi yazmasından da söz edilmekte,  kalemin insanlara Allahın büyük bir nimeti olduğu üzerinde de durulmaktadır.

Bütün bu görüşlere benzer görüşler ileri sürüldüğü gibi aykırı görüşler de ileri sürülmektedir:

“Birçok âlim Âyeti rivayet dumanı altında anlamaya çalışarak ve mâ yesturûn bölümünü meal ve tefsirlerinde "kalemin yazdıklarına, kalemle yazılanlara, kalem ehlinin yazdıklarına, Levh-i Mahfuzdaki kalemin yazdıklarına" şeklinde anlamlandırmış ve izah etmişlerdir. Oysa bu anlam isabetli değildir.

Âyetteki سطر - satr sözcüğü "yazılı satırlar" anlamına geldiği gibi, "şiir satırları, söylenenler, oluşmuş kanaatler ve efsaneler" anlamlarına da gelmektedir. Nitekim aynı fiilin türevlerinden biri olan esatîr sözcüğü Kur'ân'da onlarca kez yer almaktadır.
Âyetlerin konu akışı dikkate alınırsa, kasem edilen hususların takip eden üç Âyete kanıt teşkil ettiği görülür. Bu durum göz önüne alınarak Âyete "onların efsaneleştirdiklerini kanıt gösteririm ki" şeklinde anlam verilmesi uygun olur.

Alak Sûresinde, peygamberimizin zihninde oluşan bazı soruların كلاّ - hayır, hayır şeklindeki kesin ifadeyle reddedildiğini görmüştük. Bu soruların bir tanesi de "Neden ben peygamber seçildim?" sorusuydu. Bu sorunun neden reddedildiğinin açıklaması Kalem Sûresindeki bu Âyetlerde yapılmaktadır: "Sen, henüz hayatta olmana rağmen onlar (Mekkeliler) tarafından efsaneleştirilecek kadar üstün olan özelliklerin sebebiyle peygamber seçildin." (8)
İbn Kesîr şöyle der: Yüce Allah'ın âyetinden anlaşılan şudur ki, kalemden maksat, kendisiyle yazı yazılan kalem cinsidir. Bu, Yüce Allah'ın insanlığa lutfettiği, ilimlerin elde edilmesine vesile olan yazıyı öğretme nimetine insanlığın dikkatini çekmek için yaptığı bir yemindir. (9)

Nasıl ki Alak suresi ilk  beş ayetinde Yaratıcı Rabbın adı ile okuyup öğrenilmesi ve yazılıp paylaşılması istenmekte yani ilim teşvik edilmektedir; Kalem Suresi 1. Ayetinde de Allah rızasına uygun olarak yazanlara, kaleme ve yazılanlara önem   verildiği vurgulanmaktadır. Kısa deyişle Kur’an-ı Kerimde ilme çok önem verilmektedir.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
-------------------
Ayrıntılı bilgi için bakınız.

1.                 Hurûf-u Mukattaa, Prof.Dr. Davut  Aydüz http://www.enfal.de/kuran8.pdf
2.                 Hurûf-u Mukattaa   Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki  http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/2846/huruf-u-mukattaa-elif-lam-mim-hakkinda-aciklama-yapar-misiniz.html
3.                 Hurûf-u Mukattaa Nigar Dere, http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=4120&ctgr_id=152
4.                 Davut Kayadan Tecvid - 36.Ders - Huruf-u Mukattaa http://www.dailymotion.com/video/xoksos_davut-kayadan-tecvid-36-ders-huruf-u-mukattaa_news
5.                 Kur’ana Sor http://kuranasor.com/cevaplar.php?soru_id=25466
6.                 http://kuranhalkasi.blogspot.com/2011/06/kalem-suresi-tefsiri-mustafa-islamoglu.html
7.                 Huruf-u Mukattaa http://www.turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=3406
8.                 Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an-ı Kerim Tefsiri, http://www.tahavi.com/tefsir/068.html
9.                 Kur’an-ı Kerimde Allah neden yemin ediyor? http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/2591/kuran-i-kerim-de-allah-c-c-neden-yemin-ediyor.html
11.             Kurtubi Tefsiri http://www.multimediaquran.com/quran/turkce/068/68-kurtubi.htm
12.             Tebyînü’l Kur’an http://www.tebyinulkuran.com/index.php?page=kalem
13.             http://www.baktabul.net/dualar-ayetler-hadisler/94123-kalem-suresi-tefsiri-savfetut-tefasir.html
Ayrıca bakınız
·                   Allahın kaleme ve yazdıklarına yemin etmesi http://errahman.de:8181/tefsir-kulliyati/0001ek/0/vahit/68/8.htm******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder