14 Haziran 2013 Cuma

O halde, yalanlayanlara itaat etme!


Bismillahirrahmanirrahim
فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ     
Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne).
Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 8. Ayet

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) ve onun şahsında tüm insanlara verilen bu öğütte hak yolunda ilk işimizin Hakkı tanımayan, inkarcı ve yalanlayıcılara itaat etmemek olduğu vurgulanmaktadır.

Elmalılı’nın tefsirinden çıkardığımız bu yargıdan sonra yine Elmalılı’dan bir paragraf okuyalım:

“Gerçi ahlâkın büyüklerinden birisi de hoş görülü olmak, bağışlamaktır. Fakat bağış, hoşgörülü ve yumuşak huylu olmak, haksızlığı teşvikte, ciddiyetsizlikte ve yağcılıkta değil; temiz, samimi ve cesur olmakta ve bunların neticelerine sabır ve tahammül ile ilim, irfan ve terbiye yaymaktadır. Şunu da bil ki, sana deli diyen, aldanmış diyen, sapık diyen, öyle yalanlar yayan o yalancılar onu samimiyetle değil, düşmanlık güderek söylediler.” (1)

Fahruddin Er Razi bu ayeti, Allah’ın yalancılara boyun eğmeyi yasaklama ve kafirlere muhalif davranmayı teşfik etmesi olarak yorumlamaktadır:

“ Cenâb-ı Hak, "Yalancılara boyun eğme" buyurmuştur ki bu, "Mekke´nin kodamanlarına boyun eğme" demektir. Çünkü onlar Hz. Peyamber (s.a.s)´i, atalarının dinine davet ediyorlardı. Bundan dolayı Hak Teâlâ, Hz. Peygamber (s.a.s)´e onlara itaat yasağını koydu ki bu, Allah tarafından, Hz. Peyamber (s.a.s)´i, kafirlere muhalif davranma hususunda bir teşvik ve şevktir.” (2)

Kurtubi yorumuna göre müşriklere meyletmet küfürdür:

“Bu buyruğu ile müşriklere meyletmeyi ona yasaklamaktadır. Onlar Peygamber (sav)´ı kendilerine İlişmemeye çağırıyorlar ve böylelikle onlar da ona ilîşmeyeceklerdi, Yüce Allah ise onlara meyletmenin küfür olacağını açıklamaktadır. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır: "Ve eğer Biz sana sebat vermemiş olsaydık, onlara az kalsın biraz meyledecektin." (el-İsra, 17/74)” (3)

Kurtubi bu ayeti yorumlamak için İsra, ( 17/74) ayetine atıf yaptı. Bu konuda birçok ayete müraccat edilebilir: Hz. Muhammed’i nasıl yalanladılar? (4), yalanlayanların arzuları neydi? (5), yalanlayanlara uymamak gerektiği (6) konularındaki ayetlerde n de yalanlayıvılara uymamak gerektiği anlaşılmaktadır.

“İtaat, dinin çıkarları ve Allah’ın yolu dışında bir yol için olduğunda, Kur’an müminlere, bazı kişilere itaati açıkça yasaklar. Kur’an ayetlerinde itaat edilmesi, tabi olunması kesinlikle yasaklanan kişi ve gruplar çok açık bildirilir.” (7)

Kuran-ı Kerim, Alak Suresi (96) 19. Ayetinde Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!” buyruluyor. Bu ayette de yalanlayanlara itaat edilmemesi buyuruluyor.

Özetle Hakkı inkâr ederek, Kuran hükümlerine uymayanlara itaat edilmemelidir.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
------------------------
1.       Elmalılı Hamdi Yazır, Kuran-ı Kerim Tefsiri http://www.kuranikerim.com/telmalili/kalem.htm
2.       Fahruddin Er Razi, Tefsirul Kebir, http://www.kalb-iselim.net/kutuphane/tefsirweb/index.html
7.       http://allahayonelis.com/post/2011/07/29/Kimlere-Itaat-Edilmez.aspx

******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder