16 Haziran 2013 Pazar

O, simsiyah kesiliverdi.


        Bismillahirrahmanirrahim
            فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
        Fe asbahat kes sarîm(sarîmi).
        Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 20. Ayet

Bir çok tefsirde Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi 19 ve  20. Ayetleri bir arada ele alınmaktadır:

“(68 :19) Ama onlar uyumaktayken, Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da, (68 : 20) O, simsiyah kesiliverdi.”

Benzer olsa da, birbirini tamamlasa da her ayetin kendine özgü bir maksadı, hikmeti, mesajı vardır. 20. Ayette kötü karakterli, Hz. Peygamberi yalanlayan servet ve iktidar sahiplerinin rızıklarının kesileceği ve gelir kaynaklarının alacağı durum konu edinilmektedir.

 Hakkı Yılmaz, tefsirinde 20. Ayetle ilgili olarak şunları yazmaktadır:

“Arapça bilenler için; “الصّريم es Sarim” fail ve mef`ul anlamında kullanılabilen bir sözcüktür. Kök anlamı “ekin biçmek” demektir. Bu sözcük genel olarak tarımda ürün toplamak anlamında kullanılır. Bu ayette de “ürünü toplanmış, hiç ürün kalmamış” anlamındadır. Bu sözcüğün başka anlamları da söz konusudur ama 22. ayetteki “الصّريم es Sarimin” ifadesi, başka anlamları uzaklaştırıp sadece “ekin biçmek, ürün toplamak” anlamını ön plâna çıkarır. Anlaşılıyor ki hortum dediğimiz rüzgâr bağda-bahçede, tarlada ne varsa kökünden sökmüş, götürmüş, tarla bir kum yığınına dönüşmüştür.” (1)

Bilmen de, bahçenin yok edilişi biçimini farklı anlatmakla birlikte aynı sonuca varıyor:

“ (Artık) O bostan, o yıldırımın tesiri ile (yanarak simsiyah kesilmiş gibi bir hâlde sabahladı.) kapkaranlık bir geceye dönmüş oldu, veyahut, onun bütün meyveleri, mahsulâtı karanlık bir gece gibi bir duruma düştü. "Harîm" pek karanlık bir gece demektir.” (2)

Kur’an-ı Kerim Kalem Suresinin 1- 16. ayetlerinde  kötü nitelikler, sayılan ve Hz. Peygamberi yalanlayan servet ve iktidar sahiplerinin düşeceği durumla ilgili bu mesajdan ders alınacağı umulur.

Kişiler, mevcut zaaflarıyla topluma veya Allah hukukuna verdikleri zarar, yaptıkları suistimal kadar karşılık görürler. Çünkü bu dünyanın imtihan yeri olmasından ötürü her amelin iyi veya kötü bir bedeli vardır. Bu bedelin bir kısmı dünyada, bir kısmı âhirette tadılmaktadır.”(3)

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
 ------------------------
1.       Hakkı Yılmaz, İşte Kur’an http://www.istekuran.org/s_kalem.html
2.       Ömer Nasuhi Bilmen, Kuran’ıI Kerim Tefsiri, http://www.tahavi.com/tefsir/068.html

******************************************

*************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder