17 Haziran 2013 Pazartesi

Sadece engellemeye, şiddete güçleri yeten kişiler olarak erkenden vardılar.       Bismillahirrahmanirrahim
       وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
       Ve gadev alâ hardin kâdirîn(kâdirîne).
       Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 25. Ayet

 “ Buradaki "Hard" kelimesi Arapça'da, önlemek, durdurmak anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca niyet etmek, karar vermek ve sürat anlamına gelmektedir. Bu yüzden ayeti tercüme ederken bu üç anlamı da göz önünde bulundurdum.” (1)

“Ve sade bir engellemeye güçleri yeterek, yani hızlı bir engelleme ve zorbalığa, sırf bir hırs ve öfkeye güçleri yeterek erkenden gittiler. Demek ki topluluğun hızı ve despotluğu bireyden daha kuvvetli ve daha dehşet vericidir. Evet öyle gittiler, varacakları yere vardılar ama sonu ne oldu?” (2)

“Onlar (fakirlere yardıma) engel olmaya güçlerinin yeteceğini zannederek gittiler.

Âyet-i kerimede geçen ve "Yardıma engel olmaya" diye tercüme edilen ifadesi çeşitli şekillerde izah edilmiştir;

Abdullah b. Abbas´a göre, güçlü ve kuvvetli bir şekilde mahsullerini toplayabileceklerini zannederek" demektir.
Katade, Hasan-ı Basri, İbn-i Zeyd ve Mücahid´e göre bu ifadeden maksat, "Ciddiyetle" demektir. Bunlara göre âyetin manası: "Bahçenin mahsullerini toplayacaklarına güçlerinin yeteceğini zannederek ciddi bir şekilde gittiler." demektir.

İkrime ve Mücahid´den nakledilen diğer bir görüşe göre bu ifadeden maksat, "Kurar vermiş olarak" demektir. Bunlara göre âyetin manası: "Bahçenin mahsulerini toplayacaklarına güçlerinin yeteceğini zannederek ve daha Önceden karar vermiş bir şekilde gittiler." demektir.

Hasan-ı Basri´den nakledilen diğer bir görüşe göre bu ifadeden maksat, "İhtiyaçları olarak" demektir. Buna göre âyetin manası: "Bahçe sahipleri fakirlere kin besleyerek ve mahsullerini toplayacaklarına güçlerinin yettiğini sanarak gittiler." demektir.

Taberi âyetin: "Bahçe sahipleri daha önce vermiş oldukları karar üzere kasıtlı bir şekilde, kararlarını uygulayacaklarına güçlerinin yettiğini zannederek sabahleyin gittiler." şeklinde izah edilmesinin daha doğru olacağını söylemiştir. (3)

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
--------------------
1.      Mevdudi,  Ebu’l-Alâ; Tefhimu’l-Kur’an (Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri), http://www.firaset.net/d-8873_kalem-suresi.html
2.        Yazır, Elmalı’lı Muhammed Hamdi;  Hak Dini Kur’an Dili  http://www.kuranikerim.com/telmalili/kalem.htm

3.       et-Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir; Tefsiri Taberi, http://www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID=5397&BID=62


******************************************

*************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder