15 Haziran 2013 Cumartesi

Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız / burnunu sürteceğiz.


Bismillahirrahmanirrahim
سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
Se nesimuhu alel hurtûm(hurtûmi).
Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 16. Ayet

Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi 10. Ayette Allah, “Şunların hiçbirine eğilme, uyma: “ diyor ve  10. Ve devam eden ayetlerde boyun eğilmemesi ve uyulmaması gereken kişileri sıralıyor:

Çok yemin eden, bayağı / alçak; alaycı / gammaz, koğuculuk için dolaşıp duran; hayrı engelleyen, sınır tanımaz saldırgan, günaha batmış; kaba / obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı; mal ve oğulları ile kibirlenen; Allah’ın ayetlerini alaya alan kişilerin hiç birine eğililmemesi, uyulmaması gerekir.

Yukarıda sayılan kaçınılması gereken ahlaki zaafları biri ya da birkaçını taşıyan, Peygamberimize ve Müslümanlara düşman kesilen, ayetlerle alay eden kişileri Allah,   Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi 16. Ayetinde “ Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız/burnunu sürteceğiz.” diye tehdit etmektedir.

Seyyid Kutub tefsirinde şöyle yazıyor:

“Bir insanın yüce Allah'ın kendisine bahşettiği mal ve evlad nimetlerine karşılık, Allah'ın ayetlerini ve peygamberini alaya alması ne çirkin bir davranıştır. Bu bile tek başına biraz önce anlatılan çirkin sıfatlara denk bir tutumdur.

Bu yüzden karşı konulmaz, caydırıcı güce sahip ulu Allah'tan bir tehdit geliyor. Burada yüce Allah onun ruhundaki büyüklük kompleksinin, mal ve evlatla övünmenin kaynaklandığı noktaya temas ediyor. Nitekim bundan önce de onun toplum içindeki yeri ve soyu ile övünmesine kaynaklık eden sıfatına değinmişti. Ve bu adam yüce Allah'ın şu kesin vaadini dinliyor:

"Biz yakında O'nun burnuna damga vuracağız."

Ayetin orijinalinde geçen "Hortum" kelimesinin anlamlarından biri kara domuzunun burnunun bir tarafıdır. Herhalde bununla Velid'in burnu kastedilmiştir.

Arap dilinde burun büyüklüğü onurluluğu sembolize eder. Bu yüzden büyüklenen için "burnu havada", gururu kırılan, alçalan için de "burnu yerde" denir. Birisi gururlanarak kızdığı zaman "burnu şişti burnu kızardı." derler. Arapların izzetinefsi (onur ve saygınlığı) "Enfetu" -Burun- olarak tanımlamaları da bu yüzdendir. Onun burnunun damgalanması ile tehdit edilmesi iki tür aşağılanmayı, horlanmayı ifade eder. Birincisi, bir köle gibi damgalanması. ikincisi burnunun domuz burnu olarak nitelendirilmesi.” (1)

Peygamberimizin hayvanların bile yüzden damgalanmasını yasaklaması düşünülünce bunun ne kadar aşağılayıcı olduğu anlaşılır:

“Yakında biz onu, o hortumun üzerinde damgalayacağız. Burada "burun" yerine "hortum" denilmesi, yukarda takdir edilmiş olduğunu söylediğimiz kibir ve gurur fiiline işarettir. "Burnu büyümek," "burun şişirmek" gibi kibir ve gururdan kinayedir. Sonra hortum fil ve domuz burunlarında kullanıldığı ve yüze, burna damga ve dağ en çirkin şeyler olduğu için, bu sözde onu büyük bir şekilde aşağılama mânâsı vardır. Onun için Hz. Peygamber hayvanların bile yüzlerinden damgalanmasını yasaklamış ve bunu yapana lânet etmiştir. Yüzde burun ise en önde olduğu için en göze batan, ilk sakınılması gereken ve şeref ve onur işareti sayılan ve ondan dolayı en muhterem secde yeri olan bir uzuvdur. Hatta bazıları, "yüz güzelliği burundadır" demişerdir.
Kısacası hortumunu dağlamak, damgalamak; bizim kullandığımız "burnunu kırmak" deyiminde olduğu gibi son derece aşağılamaktan kinayedir ki nasıl olursa olsun, gerek maddî olsun, gerek manevî; gerek dünya ile ilgili olsun, gerek ahiretle ilgili olsun.” (2)

Kuran-ı Kerim, Alak Suresi’nin 15. Ayetinde de , Ebu Cehil ve benzelerine Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (sav) ve Müslümanları engellemekten vaz geçmezlerse şiddetle yapılan bir tehdit vardır. Azgın ve kibirli insanın yukarı diktiği en yüksek organı alnının üzerindeki perçmeminden yakalayıp silkelemekten söz edilmektedir.

Kalem Suresi 16. ayette de tıpkı Alak Suresi 15. Ve 16. Ayetlerdeki tehdit gibi Velid B. Muğire ve benzeri kişilere kibirlenerek ayetleri alaya almaları, Peygambere ve Müslümanlara karşı gelmeleri nedeniyle tehdit vardır.

Özetle ahlâki zaaf içinde olanlar cezalandırılacaklardır. Yine serveti ve çevresi nedeniyle kibirlenerek ayetleri alaya alanlar ve Peygambere ve Müslümanlara karşı duranlar Allah tarafından cezalandırılacak ve onursuz olarak damgalanacaklardır. Bunlara itaat edilmemesi, uyulmaması gerekir.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
----------------------
1.       Seyyid Kutub Tefsiri, http://www.enfal.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm
2.       Elmalılı M. Hamdi Yazır Tefsiri, http://www.kuranikerim.com/telmalili/kalem.htm

******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder