17 Temmuz 2013 Çarşamba

Biz, Müslümanları / Allah'a teslim olanları, suçlular gibi yapar mıyız?


Bismillahirrahmanirrahim
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
E fe necalul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne).
Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 35. Ayet

Müfessirler Kalem Suresi 34-41. Ayetlerini,  birbirlerini devamı olan, birbirlerini tamamlayan ayetler olmalarından ötürü birlikte açıklamışlardır. Seyyid Kutub bu ayetleri “Müşriklere Meydan Okuma” başlığı altıda incelemiştir:

“ 34- Muttakiler içinde Rabbleri katında nimet bahçeleri vardır."

Hiç kuşkusuz bu, tuttukları yol özleri birbirine karşıt olan iki ayrı grubun karşılaştığı birbirinin karşıtı iki akıbettir. İki ayrı yol izleyip iki ayrı sonuçla karşılaşan iki çelişik çizginin karşıtlığının ifadesidir bu.

Müşriklere meydan Okuma

Bu iki akıbeti vurguladıktan sonra surenin akışı müşriklerle karışık, kapalı ve anlaşılmaz bir tarafı bulunmayan son derece yalın ifadeli bir tartışmaya giriyor. Onlara meydan okuyor. Bir tek cevaptan başka seçeneği bulunmayan, ayrıca demagoji yapmaya da imkan bırakmayan peş peşe çarpıcı sorularla onları köşeye sıkıştırıyor. Bunun yanı sıra ahirette gerçekleşen korkunç bir sahne ile bir de dünya hayatında üstün iradeli, karşı konulmaz caydırıcı güce sahip ulu Allah'ın aleyhlerinde başlatacağı savaş ile onları tehdit ediyor. (1)

35-41.  ayetlerdeki cevapların soru tarzında sıralanması onların tutumlarının hayret verici ve kabul edilemez olduklarına işarettir. (2)

Bilmen ayetlerin nüzül sebebini de belirtmektedir:

 “Evet: Kerem Sahibi Mâbııd buyuruyor ki: (Yâ Müslümanları) Öyle muttaki, mü'min zâtları (o günahkârlar) o isyanlar dalmış, inkarcı şahıslar (gibi kılar mıyız?) elbette ki: Kılmayız. Bu ilâhi beyan, kâfirleri reddetmektedir.

Mükatil diyor ki: (34) üncü âyet-i kerime nazil olunca Mekke-i Mükerreme'deki, kâfirler, Müslümanlara demişler ki: Allah, bizi dünyada size üstün kıldı. Yâni: bize daha ziyade servet, kuvvet verdi. Artık şüphe yok ki: Bizi âhirette de size üstün kılar, eğer üstünlük hâsıl olmasa da eşitlikten az da olmaz ya?. İşte onların bu iddiasını red için iş bu âyetler nazil olmuştur. (3)

Ali Küçük Hoca daha ayrıntılı biçimde açıklama yapıyor:

 “Yani biz müslümanları, mücrimler gibi mi kabul edeceğiz? Müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız? Denk mi tutacağız bu ikisini? Öyle mi yapacağız? Bir soru soruyor Rabbimiz ama sorunun tipi kabul ettirme ve kötüleme biçiminde. Yani mümkün mü? Deli misiniz siz? Aklınız ermez mi sizin? Ne bekliyordunuz? Müslim olanla mücrim olanı bir mi tutacaktık? Öyle mi hesap ediyorsunuz? Öyle mi umuyorsunuz?

Şimdi ta baştan alıyoruz soruyu. Yani peygamberle birlik olanla, ona mecnun diyeni bir mi tutacağız? Onu kullukta örnek alıp, onu kulluk modeli kabul edip onun  yolunda gitmeye çalışanla, peygamberi diskalifiye ederek, kendi kendine yol bulmaya çalışanı denk mi tutacağız? Hayat programı konusunda Allah’a müracaat edenle, tüm hayat problemlerini Allah’ın kitabına müracaat edenle, Allah’ı da, Allah’ın Kitabını da terk ederek nefsine şeytanına, hevâsına, toplumuna, tâğutuna uymaya çalışanı biz bir mi kabul edeceğiz?”

Kimdir müslim? Kimdir mücrim? Müslim, teslim olandır, teslim edendir. Müslim, kabullenendir. İradesini Allah’a teslim eden, oylamasını Allah’tan yana kullanandır. İradesini Allah’a teslim edendir veya Allah’ın seçimini kendisi için seçim kabul edendir ya, işte böyle olan kimse ile mücrimi bir mi tutacağız? Mücrim de cürüm sahibi, suçlu olan, başkaldıran, reddeden, itiraz eden, kabule yanaşmayan kişi demektir. İşte böyle bir mücrimle bir müslümanı bir mi tutacağız? Bu ikisi bir mi olacaktır? Aklınız başınıza gelsin diye soruyor. Sorular, sorgulamalar devam edecek: (4)

Özetle Allah Müslüman olanlarla olmayanları bir tutmaz.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
---------------------------
1.       Seyyid Kutub Tefsiri, http://www.enfal.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm
3.       Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an ı Kerim Tefsiri, http://www.tahavi.com/tefsir/068.html
4.       Ali Küçük Hoca Tefsiri, http://www.ikraislam.biz/html/alikucuk/068kalem.htm
******************************************

*************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder