18 Temmuz 2013 Perşembe

Neniz var sizin, nasıl hüküm veriyorsunuz?        Bismillahirrahmanirrahim
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ              
       Mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne).
       Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi (68) 36. Ayet

35-41. ayetlerin iniş nedenini, önceki ayet açıklamasında da belirtildiği üzere Bilmen Mukatil b. Süleyman’a dayanarak şöyle açıklamıştı:

“Mükatil diyor ki: (34) üncü âyet-i kerime nazil olunca Mekke-i Mükerreme'deki, kâfirler, Müslümanlara demişler ki: Allah, bizi dünyada size üstün kıldı. Yâni: bize daha ziyade servet, kuvvet verdi. Artık şüphe yok ki: Bizi âhirette de size üstün kılar, eğer üstünlük hâsıl olmasa da eşitlikten az da olmaz ya?. İşte onların bu iddiasını red için iş bu âyetler nazil olmuştur.”

Bu ayet sözü edilen Mekkeli kâfirlere hitap etmektedir. Tabii bu tiplere benzer kâfirlere de hitap edilmektedir.

“İşte burada yüce Allah bunları şiddetle reddetmek ve kınamak için buyuruyor ki: Neniz var? Yani aklınıza ve fikrinize ne oldu? Yahut neyinize, hangi delilinize, kuvvetinize güveniyorsunuz? Nasıl hükmediyorsunuz?. Suçluları müslümanlardan daha iyi veya ikisini eşit nasıl tutuyorsunuz? Cezayı inkâr eden, iyiliği ve kötülüğü bir sayan, suçluyu müslümandan ayıramayan veya daha iyi tutan nasıl hakim olur?” (1)

Mevdudi de diğer bir çok müfessir de benzer açıklamar yapıyorlar.

"Öyle ya biz Müslümanları o günahkârlarla bir tutar mıyız hiç?" şeklindeki olumsuzluk ifade eden ilk soru, biraz önce sunulan ayetlerde gözler önüne serilen her iki grubun akıbetine dikkat çekiyor. Bu sorunun tek bir cevabı var: Hayır... Olamaz...

Rablerine teslim olan, buyruklarına boyun eğen Müslümanlar asla, bu iğrenç sıfatla nitelendirilmeyi hakkedecek kadar günah işleyen suçlular gibi olamazlar. Gerek akıbet gerekse mükafat açısından Müslümanlarla suçluların bir tutulması ne akıl ne de adalet ölçülerine göre normaldir.

Bu yüzden olumsuzluk ifade eden bir başka soru yer alıyor: "Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?" Neyiniz var sizin? Neye dayanarak bu tür hükümler veriyorsunuz? Değer ve miktarları nasıl ölçüyorsunuz ki, ölçülerinize ve hükümlerinize göre Müslümanlarla suçlular bir oluyor?”  (2)

‘Şu müfessirin tefsiri doğrudur, bu müfesirin tefsiri doğru değildir,’durumunda değiliz. ‘Müfessirlerin anladığı budur.’diyebiliriz ancak. Ali Küçük Hoca da diğer müfessirlere benzer açıklamalar yaptıktan sonra ilginç biçimde hâkimiyet konusuna giriyor burada:

“Hani hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır, deniyordu ya, işte burada Rabbimiz onu anlatıyor. İşe sanki oradan başlıyor Rabbimiz. Aslında bir zamanlar bu cümleyi duvarlara yazdık, bazı yerlere kazımaya çalıştık. Ama bizim kullandığımız şekliyle bu cümle yanlıştır.

 “Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır!” diyorlar. Bu şekliyle çok yanlış bu. Tersi doğrudur bunun. Nasıl? “Kayıtsız şartsız hakimiyet Allah’ındır.” Bu doğru işte. Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’ındır demek yanlış, kayıtsız şartsız hâkimiyet Allah’ındır demek doğrudur.

 Yani iki türlü hâkimiyet vardır: Bir kayıtlı şartlı hâkimiyet, bir de kayıtsız şartsız hâkimiyet. Hâkimiyetin kayıtlı şartlı olanı bize aittir, ama kayıtsız şartsız olanı Allah’a aittir. Bizim hâkimiyetimiz kayıtlı şartlı hâkimiyettir. (3)

Ali Küçük Hoca’nın dolaylı biçimde hatırlattığı şirki Mahmut Toptaş Şifa tefsirinde adını koyarak anlatmaktadır:

“Kur'ân-ı Kerim'de, en çok sakınılması gereken şeyin "şirk" olduğu belirtilmektedir. Çünkü en büyük zulüm şirktir. Şirk nedir? Şirket kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Şirket'te nasıl ortakların hisseleri oranında, sözleri geçiyorsa, şirkte de bu yeryüzünde, gök yüzünde, insanların yönetiminde, tabiatın yönetiminde Allah'tan başka birinin varlığım kabul etmek demektir.” (4)

Bu ayetten anladığımız özetle şudur: Sağlam bir dayanak olmadan hüküm verilmez. Şirke düşmeden adaletli ve ölçülü biçimde hüküm verilmedir.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli

-------------------------
1.       Elmalılı M. Hamdi Yazır, Kuranı Kerim Tefsiri http://www.kuranikerim.com/telmalili/kalem.htm
3.       Ali Küçük Hoca Tefsiri, http://www.ikraislam.biz/html/alikucuk/068kalem.htm
4.       Mahmut Toptaş, Şifa Tefsiri, http://www.firaset.net/d-9795_kalem--suresi.html

******************************************

*************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder