8 Ağustos 2013 Perşembe

Ey giysisine bürünüp yatan!


Bismillahirrahmanirrahim
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ     
Yâ eyyuhel muzzemmil (muzzemmilu).
 Kur’an-ı Kerim Muzemmil Suresi (73) 1. Ayet

Kur’an-ı Kerim Muzemmil Suresi  1. Ayetini birçok müfessir, kelimenin gerçek anlamıyla tefsir etmişlerdir. Bu müfessirlerin tefsirlerinin yanlış olduğu Prof. Dr. Mehmet Okuyan tarafından açıklanmaktadır.

“Müzzemmil Sûresi’nin ilk âyetlerinin mesajı doğru anlaşılmamaktadır. “Ey müzzemmil adam!” Ne demek müzzemmil? Battaniyesini örtünen peygamber! Ne kadar güzel (!) gördünüz mü? Yüce Allah, Peygamberimizin risalet göreviyle ilgili olarak başka esaslarla değil de örtüsüyle ilgileniyor. Niye ey mütelebbis denmedi? Elbiseyi giymek anlamında başka kelimeler niye kullanılmadı acaba? Bunu sormak durumundayız. Soru sorulunca cevabın verildiğini görüyoruz: Müzzemmil demek, vahiy ile ve risaletle örtülen peygamber demektir. Âyetleri onlara yüklenen özel anlamlarla kavramak durumundayız.” (1)

Hakkı Yılmaz bu durumu kısaca özetlemektedir:

“Ey örtüsüne bürünen!

متزمّل - mütezemmil sözcüğündeki ت - te'nin ز - ze 'ye idğam edilmesi [dönüştürülmesi] ile oluşan مزّمّل - müzzemmil sözcüğünün anlamı, elbiseye veya herhangi bir şeye bürünen demektir.

Deyim olarak sözcük;

A ) Uykuya hazırlık, iç çamaşırlarını giyip yatağa yatmak, yorganı üstüne örtmek,

B ) Kendi halinde yaşamak, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmamak demektir.

Peygamberimizin özellikleri itibariyle Âyette ikinci anlam ön plâna çıkmaktadır. Çünkü kişiler toplumdaki davranışlarına göre imaj kazanırlar. Rabbimizin tabiriyle, zihinsel yönden sağlıklı, malî yönden varlığı minnete bulaşmamış, yüce bir ahlâka sahip Abdullah oğlu Muhammed, Daârü'n-Nedve üyeleriyle Alak Sûresinin 9–10. Âyetlerinde yer alan tartışmayı yaptıktan sonra evine kapanmış, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz olmuştu. Allah da bu Sûrede ona "Ey örtüsüne bürünen!" diye seslenmiştir. Yani "Ey içine kapanan, toplumsal meselelere karışmaz olan, salâtı/sosyal aktiviteyi, sosyal destekçiliği bırakan Muhammed!" (2)

Peygamberin bu seslenişi duyduğu sırada bulunduğu örtünme hali ne idi? Niçin idi? Bunun birkaç şekilde yorumu yapılmıştır. Elmalılı Hz. Muhammed’in yataktayken örtünmesinden söz eden bir çok müfessirin görüşlerini birinci görüş olarak belirttikten sonra Katâde’nin dediği Hz. Muhammed’in elbiseye bürünmesini ikinci görüş olarak ele almış ve güzel bulduğu üçüncü görüşü şöyle yazmıştır:

“Üçüncüsü, İkrime, "Müzzemmil, yük yüklemek mânâsına gelen "ziml" kökünden türetilen ve "büyük yük, yüklenen" mânâsından mecaz olarak, "Ey Peygamberlik yükünü yüklenen!" demek olduğunu söylemiştir ki, güzel bir mânâdır.” (3)

“Müzzemmil deyimi, bundan sonraki surenin başında yer alan müddessir ile benzer anlama sahiptir: "[herhangi bir şeyle] örtünmüş olan", "bürünmüş olan" yahut "[herhangi bir şeye] sarınmış olan". Ötekisi gibi bu deyim de, hem somut ve lafzî bir şekilde -yani, "bir örtüye", yahut "battaniyeye bürünmüş olan"- hem de mecazî olarak, yani "uykuya dalmış olan", yahut hatta "kendi kendine dalıp düşünen" şeklinde anlaşılabilir. Bu nedenle, müfessirler yukarıdaki hitabı yorumlamakta ihtilafa düşmüşler ve bir kısmı lafzî anlamı tercih ederken diğerleri mecazî bir anlam yüklemişlerdir; ancak "Ey örtülere bürünen" hitabı hangi şekilde anlaşılırsa anlaşılsın, Hz. Peygamber'deki yoğun bilince ve derin ruhî aydınlanmaya işaret etmektedir.” (4)

“Herkesin örtüsü kendine göre farklıdır. Bu örtüleri kısaca özetleyecek olursak şunları sıralamak mümkündür:

 Dini ve mezhebi taassup, dini mistik bir anlayışa mahkûm etme, kendine güvenmeyerek güçsüz ve zayıf hissetmek, kuşatılmışlık duygusuna kapılma, tembellik ve atalet, her türlü kavmiyetçilik düşüncesi, tüm beşeri ideolojiler olarak saymak mümkün.” (5)

Özetle davet görevimizi yapabilmemiz için ilkönce örtülerimizi atmamız gerekir.

Sabahatin Gencal, Başiskele-Kocaeli

-------------------------

1.      Prof. Dr.  Okuyan, Mehmet, Muzemmil Suresinin ilk yedi ayetinin tefsiri( video), http://www.youtube.com/watch?v=EcrCTK6Q0q0
      Müddesir ve Müzemmil Surelerindeki meal hataları,  http://vimeo.com/54065704

2.       Yılmaz, Hakkı,  Tebyinul Kuran; 

3.       Yazır, Elmalı’lı Muhammed Hamdi,  Hak Dini Kur’an Dili http://www.kuranikerim.com/telmalili/muzzemmil.htm

4.      Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı(Meal-Tefsir), http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=31&sid=73******************************************
*************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder