11 Ağustos 2013 Pazar

Gecenin yarısını ayakta ol yahut bundan biraz eksilt!


      Bismillahirrahmanirrahim 
      نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا     
      Nısfehû evinkus minhu kalîlâ (kâlilen).
      Kur’an-ı Kerim Muzemmil Suresi (73) 3. Ayet

Kur’an-ı Kerim Muzemmil Suresi  3. Ayeti gece kıyamının vaktini ve miktarini bildirir:
“Bazılarının görüşüne göre ise gece namazının vacip oluşu hiç kaldırılmamış, ancak hafifletilmiştir. Diğer bazıları ise bu ilk "gece kâim ol" emrinin farz için olmayıp mendub olmak suretiyle bir emir olduğu, "yarım" veya "daha az" veya "daha çok" diye miktar hakkında bir tercih hakkı tanınmasının bunu gösterdiği ve dolayısıyle teheccüdün ne başta, ne sonda, ne Peygamber (s.a.v)'e, ne de ümmete farz kılınmadığı görüşünü benimsemişlerdir.
Birazı müstesna, birazı hariç, yani gecenin birazı dışında kalk. Ne kadar? Gecenin yarısı yahut ondan biraz eksilt yarısından az kalk, ama bu eksiltme yarının yarısından, yani gecenin dörtte birinden fazla olmasın, en aşağı dörtte biri kadar kalk. Çünkü dörtte birinden aşağı eksiltmek, yarısının yarısından az değil, çok olmuş olur.” (1)
Prof. Dr. Mehmet Okuyan Müzemmil Suresi 3-4. Ayetlerinde geçen ve diğer müfesirlerin veya olarak manalandırdığı kelimenin burada ve anlamında olduğunu belirtiyor. Açık deyişle Allah, Hz. Muhammed’e toplumu çürümekten kurtarmaya davet etmesi, başka deyişle peygamberlik görevini, misyonunu daha iyi yapabilmesi için aralıklarla bir kaç kez kalkıp okumasını, hazırlanmasını emrediyor. Peygamberimiz en az gecede en az üç defa kalttığını Müzemmil Suresi 20. Ayetinden anlaşılıyor.
Gece kalkmanın amacı Kur’anı okumaktır. Tebliğ görevi için hazırlanmaktır. (2)

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
--------------------------
1.       Yazır, Elmalı’lı Muhammed Hamdi,  Hak Dini Kur’an Dili, http://www.kuranikerim.com/telmalili/muzzemmil.htm
2.       Prof. Dr. Okuyan, Mehmet; Müzemmil Suresinin ilk yedi ayetinin açıklanması, http://www.youtube.com/watch?v=EcrCTK6Q0q0

******************************************
*************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder