6 Ağustos 2013 Salı

Müzemmil Suresi Hakkında20 ayetten oluşan Müzemmil suresi Mekke’de inmiştir. Bazı rivayetlerde Sûrenin 20. Âyetinin Medine'de indiği de iddia edilmektedir. İbn-i Abbas’ın 10-11. ayetlerin Medine’de indiği yönünde görüş bildirdiği, Hz. Aişe’nin 11. ayetin nüzûlünden kısa bir süre sonra Bedir Harbi’nin meydana geldiğini söylediği rivayet edilmiştir.
Adını, birinci ayette geçen ve örtünüp bürünen anlamına gelen el-Müzzemmil sözcüğünden alır.
Resmi Musafa göre 73. Sırada gösterilen Müzzemmil suresinin  İlk dokuz ayetinin, Müddessir’den önce nazil olduğunu belirten rivayetler sebebiyle bu sure, nüzul yönünden üçüncü sure olarak tertip edilmiştir. Ancak anılan  rivayetler  şüpheli görülmektedir.

 “İlk inen surelerden olduğu kesin. Hz Osman ve Hz Cafer mushafın da 3.sırada İbni Abbas’ta 4.sırada yer alıyor. Bu sıralamaya haklı itirazlar var. Diğer tespitlere göre bu sure ikinci sırada yer alıyor. Kalem Suresinin bu sureden sonra inmiş olması daha muhtemel. Bu nedenle bizce de makul olan sureyi Fatihanın arkasına 3. sıraya yerleştirmek. Eğer Fatihayı ayrı tutarsak 2.sıraya yerleştirebiliriz.” (1)
Bu sureyi, nüzul sıralamasında tartışmasız şekilde dördüncü sırada gösterenler de oluyor. (2)
Muzemmil Suresinin konusu Hz. Muhammed (sav)’in Allah’a karşı kulluk ve elçilik görevleri için nasıl hazırlanacağının belirtilmesidir. Başka deyişle, Hz. Muhammed’in şahsında Müslümanların zamanlarını nasıl değerlendirecekleri, görevleri için nasıl hazırlanacakları Müzemmil Suresinde konu edilmektedir.

“Alak sûresinin ilk âyetlerinden sonra Müzzemmil ve Müddessir sûrelerinin ilk âyetleri gelmiştir. Alak sûresinin ilk âyetlerinde Rabbimiz, Resûlü’ne okuma amelini gerçekleştirme emrini verir. Ama Alak sûresinin bu ilk gelen âyetlerinde neyin okunacağı, niçin okunacağı ve ne zaman okunacağına dair geniş bir bilgi görülmez. Ama Alak’tan sonra gelen, Müzzemmil ve Müddessir sûrelerinde bu konularda geniş bilgi geldiğini görüyoruz.

Alak sûresiyle Allah’ın Resûlü Nebî olmuştu. Muzzemmil ve Müddessir ile de bu nübüvvet risâlete dönüşecek ve bu risâlet, Rasûlullah’ın ömrünün sonuna kadar devam edecektir.

Alak sûresinin ilk âyetleri hayatın başlangıcıdır ama tamamı değildi. Bundan sonra âyet âyet, sûre sûre yirmi üç yıl inmeye devam edecek olan diğer âyetlerle hayat devam edecekti. Rabbimizin yeryüzündeki kullarına hayatbahş olarak gönderdiği bu âyetler, yerde en büyük ve yegane örnek olan Rasûlullah Efendimizi terbiye edecek, o da bunlarla kıyamete kadar tüm insanlığı terbiye edecekti.

Muzzemmil sûresinin âyetleri, Rasûlullah’ın ömrünün sonuna kadar pratikte uyguladığı, uygulayacağı metodu anlatır.” (3)
Bu surenin içeriğini Bilmen şöyle özetler:

1.  Peygamber Efendimize geceleri kalkıp namaz kılmasını ve Kur'an-ı Kerîm'i okumasını emretmek.
2.  Her hususta Cenab-ı Hak'ka tevekkül edilmesini ve sığınılmasını ve inkarcıların sözlerine karşı sab ı re d il i p güzelce bir durum alınmasını tavsiye ve inkarcıları tehdit etmek.
3. Bâzı mazeretlerden dolayı bir ilâhî lütuf olarak namazlarda ve Kur'an-ı Kerim'i okuma hususunda kolaylık gösterilmiş olduğunu beyan ve namaza, zekâta vesâir hayırlı işlere teşvik etmek.(4)

Mustafa İslamoğlu’nun düşüncesini de belirtmekte yarar var:

Müzzemmil gece okuması mı gece namazı mı?
 Açıktır ki gece okumasıdır. Sûrenin hiçbir yerinde namazdan söz edilmez. Sûrede tavsiye edilen de budur. Tavsiye edilen dedim, sûrenin son âyetinde "Seninle beraber müminlerden bir kısmı da..." ibaresi sahabenin o dönümde bu namazı hiç farz olarak görmediklerini gösterir. Eğer görselerdi bir kısmının değil tümünün yapması gerekirdi. Peki, o zaman gece namazı ne oluyor. İki ihtimal olabilir:
a) Ya Peygamberimiz "fetehecced bihi nafileten lek" emri ile buradaki tertil ile Kur'an okuma emrini birleştirmiş ve Kur’an’ı tertil ile namazın içinde okumuştur.

b) Veya Efendimiz bu sûredeki tertil emrini direkt namazın içinde uygulamıştır.” (5)
“Müzzemmil Sûresi; Örtüsüne bürünenlerin bu örtülerini atarak ilahi bir metotla insanlığı çağın karanlıklarından kurtarmak için nasıl bir kimlik inşasından geçmesi, kendini vahiyle donatarak güçlüklere karşı sabırla direnç kazanmasının eğitim projesidir. Bunun da temel dinamiği gece kalkmak ve Kur’an okumaktır. Çünkü bu iş, Rabbimizin dağlara bile teklif edipte kabul etmediği ağır sorumluluktur. Bu iş Rabbe sığınarak tüm zor şartlara karşı sabırlı olmayı gerektirmektedir. Güçlü olmak, bu ağır yükün altından kalkabilmek için ancak vahiyle donanmakla mümkün olacaktır.

Bizler de aynı sorumluluğu duyuyorsak bu sureyi çok iyi anlayarak yola koyulmalıyız. Bu davaya inananlar; Vahyi, gereği gibi okumak, yazmak, duyurmak ve şahid olmak gibi bir yol izlemek zorundadırlar. Bu temel ilkelerde Kur’anı bir eğitim, nebevi bir yol izleyenler sonuç ne olursa olsun hedeflerine ulaşanlardır.” (6)

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli

 --------------------
1. İslamoğlu, Mustafa; Hayat Kitabi Kuran Gerekceli Meal Tefsir;
2. Kalay, İdris;  Harran üniversitesinde Prof. Dr. Musa Kazim Yılmaz başkanlığında hazırlanan yüksek lisans tezi
3. Küçük, Ali Hoca; Besairu’l Kur’an, http://besairulkuran.blogspot.com/2012/12/muzzemmil-suresi.html
4. Bilmen, Ömer Nasuhi; Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri; http://www.tahavi.com/tefsir/073.html
5. İslamoğlu,Mustafa; Hayat Kitabi Kuran Gerekceli Meal Tefsir;

******************************************
*************************************


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder