20 Ağustos 2013 Salı

Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin kalkan, yer tutma bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir.

       Bismillahirrahmanirrahim
       إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا     
       İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen).
         Kur’an-ı Kerim Muzemmil Suresi (73) 6. Ayet
 

         Müfessirler Kur’an-ı Kerim Muzemmil Suresi  6. Ayetinde gece kalkmanın neden daha etkili olabileceği üzerinde durmuşlardır:

 
     “Gece Kıyamı, aynı zamanda Gece Eğitimi’dir. Vahyin sorumluluğu ağırdır, Resul ve onunla birlikte olan Mü’minler bu ağır sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getirebilmek için Rabbin kelimeleriyle yoğrulmalı, vahyi belli bir düzen ve bütünlük içerisinde, ağır ağır, düşüne düşüne okumalı, zihinlerinde pekiştirmeli, hayata taşımak maksadıyla onun derin mânâlarına nüfuz etmeliydiler. Bunun için en uygun vakit gecedir; zira gece dinlenme vaktidir, ortalığa sessizlik hâkimdir, insan bu vakitte gün içindeki meşguliyetlerinden uzaktır, gece vakti insan zihni daha arınmış, daha berrak bir haldedir, dolayısıyla gece, sözü idrak etmek açısından daha sağlam bir vakittir. Bir başka ifadeyle vahyin zihnî inşası için -inşa: n-ş-e kökünden- geceden daha uygun bir vakit yoktur.

 
İbn-i Abbas da ayeti “Kur’an’ı anlamaya daha elverişli olur” şeklinde izah etmiştir. Bu bakımdan gece bulunmaz bir nimettir. Herkesin uykuda olduğu bir vakitte kıyam etmek, Kur’an okumak, tefekküre dalmak, iman eden insanların ruhlarına derinden tesir eder.

 
Hulâsa, Gece Kıyamı / Gece Eğitimi, çok yönlü, çok boyutlu bir oluş sürecidir.” (1)

 
“Metinde "tesirce daha kuvvetlidir- " ibaresi geçmektedir. Bunun manası çok geniştir, bir cümle ile açıklamak mümkün değildir.

 
Bir manası şudur; gece ibadet için kalkmak ve uzunca bir kıyam etmek insan mizacının tersidir, bu saatte insan istirahat ister. Bu yüzden bu eylem nefsi kontrol altına almak için çok etkili bir çabadır. Bu şekilde eğer bir kimse nefsi ve bedeni üzerinde hakimiyet sağlar ve onları Allah yolunda kullanmaya muktedir olursa, o kimse Hak dininin tebliğini dünyaya galip kılmak için daha başarılı olacaktır.

 
İkinci anlamı ise, kalp ve dil arasında bir harmoni oluşturmak için çok etkili bir vasıta olduğu şeklindedir. Çünkü gecenin bu saatlerinde kul ile Allah arasına başka bir şey giremez. Bu halde insan diliyle ne söylüyorsa kalbinin sesiyle de onu söyler. Kalp ve dilde bir ahenk meydana gelir.

 
Bir diğer anlamı da insanın zahir ve batınında ahenk meydana getirmek için çok tesirli bir vasıta olduğu şeklindedir. Çünkü gece yalnızlığında eğer bir kimse istirahatını terkederek ibadet için kalkarsa bu muhakkak ihlasındandır. Çünkü bunda gösteriş yapmanın bir unsuru yoktur.

 
Bir diğer dördüncü mana da şöyle verilebilir; Bu gece ibadeti insan için gündüz ibadetinden daha ağırdır. Dolayısıyla bu ibadete devam eden kimsede sebat oluşturur. O kişi Allah'ın yolunda daha bir bilinçle ve kesin iradeyle gider ve her türlü zorluğa karşı direnç gösterir.” (2)

 
“Ayette geçen وطئا - vat'en kelimesi, "yeri çiğneme" anlamına geldiği gibi, derin derin düşünmek üzere konsantre olma, ruhen yoğunlaşma, dikkati yapılan iş üzerinde yoğunlaştırma" gibi eylemler için de kullanılır. Bu yoğunlaşmayı sağlayabilmesi için peygamberimize geceleyin kalkması önerilmektedir. Çünkü birkaç saat uyku ile günün yorgunluğu giderilmiş, zihin kendini yenilemiş, akıldaki problemler de uykudan önceki zamanda kalmıştır. Ayrıca gecenin sessizliği dikkatin bir noktaya toplanmasında çok etkili bir faktördür.
 

Âyette Kur'ân'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecinde dingin bir ortam ve ruh hâlinin olması gerektiğine işaret edilmektedir.” (3)

 
Özetle,  gece eğitimi daha etkilidir. Belli bir amaç için, iradeye hakim olarak, ihlasla, riyadan uzak olarak, sabırla  sebat gösterek ve üzerinde çalıştığımız konuya odaklanarak  gece eğitimi yapabilmeliyiz.

 
Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
--------------------------------------


2.       Mevdudi, Müzemmil Suresi, http://kuranikerimmealleri.blogspot.com/2007_07_16_archive.html

3.       Yılmaz, Hakkı; Tebyinul Kuran; 


******************************************
*************************************

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder