16 Mart 2013 Cumartesi

Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.

Bismillahirrahmanirrahim
أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ
En ra-âhu-staġnâ
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi (96) 7. Ayet

Kuran-ı Kerim, Alak 6. Ve 7. Ayetlerini birçok müfessir birlikte değerlendirmiştir: 
 “İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:” “Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür (görünce).” İnsan mal mülk, makam, statü… vb kazanınca, başka deyişle yeterlik duygusuna kapılınca azar.

Kuran-ı Kerim’in eşsiz özelliklerinden biri de kendi kendini açıklaması, tefsir etmesidir. Bu peşpeşe gelen ayetlerle olabileceği gibi farklı zamanlarda gelen ayetlerde de olabilir. Ayetler elbette müstakilen değerlendirilebilir; ama Kur’an bütünlüğü içinde değerlendirmek daha tatmin edici olur.

“Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.” Ayetinden insanın egosuna düşkün bir varlık olduğu da anlaşılmaktadır.
“İnsanlar Allah’a ihtiyaçları olmadığını zannederler ve sadece nefsle ilgili talepleri vardır. Onların gerçekleşmesi halinde mutlu olacaklarını zannederler. Gerçekleşince, meselâ zengin olunca acı acı mutlu olamadıklarını ve ayrıca omuzlarına ağır sorumluluklar ve dertler yüklendiğini görürler…”(1)

Birçok ayette egosunu Tanrı edinmek” sözü geçiyor. (2)

“Kendini yeterli görme olayını yalnız mal ve mülkle sınırlamak gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bu olay kişiden kişiye değişmektedir. Yeterli görme olayı, kiminde mal-mülk, kiminde çoluk- çocuk, kiminde makam- mevki, kiminde ilim olarak ortaya çıkmaktadır. Kişinin, kendisini yaratanına muhtaç görmemesi, böbürlenerek günahlara dalması, Allah’ın dinini onun emrettiği şekilde değil de kendi arzu ve hevesleri doğrultusunda yorumlaması, en büyük azgınlık ve kendini kendine yeterli görmektir.” (3)

Müfessirler ayetleri tefsir ederken nüzül sebeplerini ve ortamı da dikkate alırlar. Alak (96) 6. Ve sonraki ayetlerde Ebu Cehil’den söz edilir. Ebu Cehiller her zaman olduğu için bu konuda ayrıntıya girmiyoruz.

Özetle servet, stadü, iktidar, güç… sahipleri kendilerini her türlü ihtiyacın üstünde görüp bu hastalıklı egolarını tatmin için başkalarına zulm ederler. Bu hastalıklı durumdan kurtulmak için kendimizi Kuran ayetleri ışığı altında görmeliyiz.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 01. 02. 2013
----------------


******************************************
*******************************************

5 Mart 2013 Salı

Kur'an'ın Muhtevası

İnsanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için gönderilmiş bulunan Kur'ân-ı Kerîm başlıca şu konuları kapsamaktadır:
1. İtikad. Başta Allah'a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, kitaplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çeşitli meseleler, Kur'an'ın kapsadığı konuların başında gelir.
2. İbadetler. Kur'an'da müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları namaz, oruç, hac, zekât vb. ibadetlere dair âyetler vardır.
3. Muâmelât. Kur'an bir toplumun devamını sağlayan ve toplum fertlerinin aralarındaki ilişkileri düzenleyen birtakım hükümleri kapsar. Kur'an'da alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler vardır.
4. Ukubat. İslâm toplumunun mutluluğa erişebilmesi, bu toplum fertlerinin, İslâm'ın koyduğu kurallara aynen uymasıyla mümkün olur. Toplumun düzenini bozan, insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak edecekleri için Kur'an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadır.
5. Ahlâk. Kur'an, kişilerin dünya ve âhiret mutluluğunun sağlamasına yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, merhamet, sevgi... gibi ahlâkî hükümleri de kapsamına almaktadır.
6. Nasihat ve Tavsiyeler. İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini, dünyayı âhirete tercih etmemelerini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, çeşitli tehlikelerden koruyan nasihat ve tavsiyeler de Kur'an'ın içerdiği konular arasındadır.
7. Va`d ve Vaîd. Allah'ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacaklarına, buyruklarını terkedip yasaklarını çiğneyenlerin cehennemle cezalandırılacaklarına dair Kur'an'da pek çok âyet bulunmaktadır.
8. İlmî Gerçekler. Kur'an, insanlığa gerekli olan ilmî gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden âyetleri de kapsamaktadır. Kur'an, bu ilmî gerçeklerden bir pozitif bilim kitabı gibi bahsetmek yerine insanları, âlemin yaratıcısının kudret ve büyüklüğünü düşünmeye, Allah'ın nimetlerini anarak O'nu yüceltmeye teşvik eder.
9. Kıssalar. Kur'ân-ı Kerîm önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatından da söz eder. Ancak bunları bir tarih kitabı gibi değil, insanların ibret alacakları bir üslûp ile anlatır.
10. Dualar. İnsan yapacağı işlerde sürekli Allah'ın yardımına muhtaç olduğu için Kur'an'da çeşitli dualar da yer almıştır.
 
******************************************
*******************************************