21 Nisan 2013 Pazar

Bir kulu namaz kılarken / dua ederken;


Bismillahirrahmanirrahim
عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ
Abden izâ sallâ.
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi  (96) 10. Ayet

Kuran-ı Kerim, Alak Suresi 10. Ayetini  9. Ayetten hareketle daha iyi anlayabiliriz. “Gördün mü o yasaklayanı, Bir kulu namaz kılarken / dua ederken;” 
Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde Ebu Cehil’in Resul-u Ekrem’in namazını engellemek üzere iken nasıl korkup kaçtığı  rivayetini anlatılıyor.(1)

Elmalılı tefsirinde de Ebu Cehille ilgili rivayetler anlatılıyor. Ayrıca bu ayetin namazın farz kılınmasından ore geldiği üzerinde duruluyor. Yine “Diğer ibadetlerden alıkoymak da namazdan alıkoymaya kıyas olunur. Bu konuda sözlü yasaklama ile fiilî yasaklama ve tavırla yasaklama arasında fark da yoktur. Bir insanı meşgul ederek namazdan, ibadetten alıkoymak ore hükme girer. O da Ebu Cehil davranışıdır.”deniyor. (2)

Namazın ne olduğu iyi anlaşılırsa neden engellenmek istendiği de anlaşılabilir:
Namazı engellemenin altında yatan en büyük neden, İslam akidesindeki Tevhid’in ne anlama geldiğini çok iyi kavramalarıdır. Hud:11/87 ayet bunun en bariz delilidir. Çünkü Allah’a inananlar hayatlarını O’nun Rububiyyletiyle düzenlemek zorundadırlar. Buda tüm sahte ilahlara ve onların koyduğu kanun ve yasalara itiraz etmek anlamına geliyordu. Dünyanın nimetlerin gasp edip insanlığın haklarını çalarak halkları açlığa mahkûm edenler elbette ki bu saltanatlarının bitmesini istemezler. Namaz bu zulme itiraz ettiği için, kulluğun sadece Allah’a olduğuna çağırdığı için engelleniyordu.”(3)

"Gördün mü sen?" Bu çirkin işi gördün mü sen? Bu çirkin işi yapılırken gördün mü? "Gördün mü şu men edeni? Namaz kılarken bir kulu?" iğrençliğe iğrençlik katılırken gördün mü sen? Çirkinliğe çirkinlik eklenirken gördün mü?” (4)

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 13. 02. 2013
------------------------
1. Ömer Nasuhi Bilmen, Kur’an-I Kerim Tefsiri, http://www.tahavi.com/tefsir/096.html
2. Kuran-I Kerim Elmalılı Tefsiri, http://www.kuranikerim.com/telmalili/alak.htm
3. Mehmet Maksut, İslam ve hayat, http://www.radyovakit.com/haber.php?haber_id=6220
       4. Seyyid Kutup Tefsiri

           ******************************************
*******************************************

8 Nisan 2013 Pazartesi

Gördün mü o yasaklayanı,Bismillahirrahmanirrahim
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى
E reeytellezî yenhâ.
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi (96) 9. Ayet

Kuran-ı Kerim, Alak Suresi 9.  Ayetinde, birçok ayette olduğu gibi kulların daha iyi anlayabilmeleri için soru yöntemi kullanıldı, ayrıca sanatlı bir anlatım var. ”Gördün mü?” basit bir soru ifadesi olmaktan çok  bir şaşma, taaccüp, kınama ifadesidir. Kimi gördün mü? Yasaklayanı, engel olmak isteyeni.

Neye engel olunmak istendiği bir sonraki ayette belirtildiği gibi diğer bazı ayetlerde de bu konuda işaretler vardır. Namazı, olumlu işleri, Allah’ın rızasına uygun işleri engellemek söz konusu olabilir.

Engelleyen kişiler Alak 7. Ayette azıtan kişiler olarak belirtilmişlerdir. Burada bir kere daha belirtiyoruz ki Kur’an  sorunları bir bütün olarak ele almaktadır, aralıklı olarak tekrar ederek özümlenmesini sağlamaktadır.

Elmalılı tefsirindeki; “…Gördün mü? Gördün ha, baksana ha, bilesin ha, anladın ha gibi dikkati çeken bir hitap ile ne dersin? Görüşün, fikrin, bilgin ne ise bana haber ver! Demek mânâsına kullanılır bir sorudur ki, çoğunlukla maksat gerçekten soru ve haber alma olmayıp sorulan duruma dikkati çekmekle bir kınama veya azarlama veya şaşırtma olur.” ifadeleri konuya açıklık getirir.

Elmalılı tefsirinde yasaklayıcının Ebu Cehil olduğu rivayetlere dayanılarak anlatılır.(1)

Özetle  Alak 9. Ayette teşhir edilen, kınanarak dikkat çekilen Ebu Cehil davranışlarıdır; açık deyişle olumlu işleri engelleyici davranışlardır.

Her dönemde Ebu Cehil davranışları olabilir: Kur’anın anlaşılmasını engelleyen davranışlar, insanları riyaya yönelten davranışlar vb. davranışlar kimlerden gelirse gelsin Ebu Cehil davranışlarıdır. Ancak Ebu Cehiller çeşitli maskeler taşıdıkları için kendilerini göremiyoruz.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 08. 02. 2013
--------------------------
1.      Elmalılı Hamdi, Kuran-ı Kerim Tefsiri, http://www.kuranikerim.com/telmalili/alak.htm


 ******************************************
*******************************************

3 Nisan 2013 Çarşamba

Oysa ki, dönüş yalnız Rabbinedir!
Bismillahirrahmanirrahim
إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى
İnne ilâ rabbiker ruc’â
Kuran-ı Kerim, Alak Suresi  (96) 8. Ayet

Kuran-ı Kerim, Alak Suresi 6, 7 ve 8. Ayetlerinden anladığımıza göre insanın egosuna aşırı güvenerek azdığı görülür oysa dönüş yalnız Allaha’dır. Onun için ölümü düşünerek hareket edilmelidir. Başka deyişle Allah’ın bu uyarısına uygun davranılmalıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde :
 “Fakat insan nasıl olur da dünya varlığına güvenerek hakikatleri kabulden kaçınır, istikbâlini düşünmez?. (Muhakkak ki: Dönüş ancak Rab’binedir.) Bütün insanlar, öleceklerdir, sonra yine hayata ererek mahşere sevk edilecekler, bir muhasebeye tâbi tutulacaklardır. Bir kere bu akıbeti bir düşünmeli değil midir.”(1)

Kur’an-ı Kerimde Ahretten söz edilen ilk ayet Alak (96) 8. Ayetidir. Allah’ın huzuruna dönüş konusunda birçok ayet vardır. (2) Umulur ki bu ayetlerden ders alınır.

Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli, 06. 02. 2013

-----------------------
2.      Kur’ana Sor,