11 Haziran 2014 Çarşamba

“Uzaklaştır kendinden pisliği!”


        Bismillahirrahmanirrahim
        وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ    
        Verrucze fehcur.
        Kur’an-ı Kerim Muddesir  Suresi (74) 5. Ayet
 
        “Kötü şeylerden (pislikten) sakın (uzak dur). Buradaki kötü şeylerden ve pislikten kasıt her türlü pisliktir. Akidedeki, düşüncedeki, ahlak, amel, beden elbise ve yaşantıda ki pislikler vs. Yani çevrende, toplumda her türlü pislik yaygın haldedir, işte bundan kendini temiz tut. Kimse; “Bu başkalarına bir şeyler anlatıyor ama kendisi bile yaşantısında bu kötülüklerden arınmış değil”  dememelidir.

 
        Ayeti kerimeye; putlara ibadetten uzak dur, yaklaşma manası da verilmiştir. İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre;  kötü şeyler anlamına gelen “rücz” kelimesi putlar demektir.  Binâealeyh putlardan kaçın,  şeklinde mânâ vermiştir.

 
        Es-Sabûnî şöyle der: Yüce Allah’ın Kötü şeylerdense sakın ayeti, bütün güzel ahlakı kapsayan bir sözdür. Sanki peygamber (sav)’e şöyle denilmiştir: Kabalıktan, beyinsizlikten ve çirkin olan her şeyden uzak dur. O müşriklerin ahlakı ile ahlaklanma. Burada “uzak dur” emrinden maksat, “uzak durmaya devam et” demektir. Nitekim Müslüman, “bizi doğru yola ilet” (Fatiha: 6) der. Bu, Müslümanın, doğru yolda olmadığı manasına gelmez. Aksine bu, “bizi doğru yolda sabit kıl” demektir.” (1)

 
        “Âyet peygamberimize şu mesajı vermektedir: "Onlar seni efsaneleştirmişlerdi. Sen onların gözünde de sağlıklı, varlıklı ve yüce ahlâklı birisin. Bu niteliklerin nedeniyle seni vahye muhatap kılıp peygamber seçtik. Sakın pisliğe bulaşma! Karizmanı, imajını lekeleme! Seni lekeleyecek her türlü işten, davranıştan uzak dur, şaibeden kaçın!"

 
        Âyetin mesajını alan peygamberimiz, kendisine verilen bu emirden sonra ticareti ve kendisine çamur atılabilecek her türlü işi terk etti. Aksi halde karşıtları onun hakkında bir takım iddialar, iftiralar düzerek insanların zihinlerini bulandırabilirlerdi. Peygamberimizin Allah'tan gelen bu emre uymasıyla müşriklerin çamur atma yolları tamamen tıkanmış oldu.

 
        Toplumsal rolleriyle önde olanların altına girdikleri risklerden biri de karşıtları tarafından üretilen imaj sarsıcı iddialara maruz kalma olasılığıdır. Çağımızda birçok yöneticinin usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla itham edilmesi, hatta gerçek ya da gerçek dışı suçlamalarla yargı önüne getirilmesi bize bu sosyolojik yasanın nasıl işlediğini göstermektedir. Yüce Allah yukarıdaki emriyle peygamberini uyarmakta, onu kendi toplumu önünde bu tür ithamlarla yıpratılmasını önleyecek bir ahlâkla donatmaktadır.” (2)

 
        “Bu ayet de tıpkı bir önceki ayet gibi manevî-ahlakî bir boyuta sahiptir ve geniş anlamda insanı maddî-manevî her türlü kirden, gayri insanî tüm düşünce, tutum ve davranışlardan uzak durmaya davet etmektedir. Aksi halde şirk bataklığına gömülenler, pisliğe bulaşanlar, gayri insanî tutum ve davranışlarda bulunmayı kendilerine yol edinenler, gökten verilecek karşılığa hazır olmalıdırlar. Bütün bunların yanı sıra ayetin bize verdiği mesaj şudur: İman ve hareket adamının hayatında şirke, pisliğe, günaha yer olmamalıdır!” (3)

 
        Özetle, Her türlü olumsuzluğu kendimizden uzaklaştırmalıyız.
 
        Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli

----------------
 

2.      Yılmaz, Hakkı; Tebyinul Kuran;  

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder