9 Ocak 2015 Cuma

“Hayır, iş sanıldığı gibi değil! O, bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. ”

      Bismillahirrahmanirrahim
     كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا
     Kellâ, innehu kâne li âyâtinâ anîdâ(anîden).
     Kur’an-ı Kerim Muddesir  Suresi (74) 16. Ayet

     “Ayetin orjinalinde geçen "kellâ" sözcüğü bir paylama, azarlama edatıdır. O gerçeği gösteren kanıtlara ve imana erdiren gerçeklere inatla karşı çıkmış, islam çağrısının önüne dikilmiş, Peygamber'e savaş açmış, kendini ve başlarını hak yoldan alıkoymuş, Kur'an ve islam hakkında asılsız iddialar ortaya atmıştır.” (1)

     Kur’an-ı Kerim Muddesir  Suresi 16. Ayetinde Allah Velid b. Muğire şahsında tüm nankörleri ve inkârcıları, Kurânı yalanlayanları paylamaktadır. Alâk Suresi 6 ve 19. Ayetlerinde de bir paylama edatı olan “kellâ” sözcüğü geçmekteydi.

      Seyyit Kutub, yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere konuyu özetlemiştir. Bazı müfessirler konu ile ilgili rivayetleri, kıssaları yazmışlardır. Bilmen de bu ayetle ilgili kısa bir açıklama yapmıştır:

     “Bu mübarek âyetler, Resûl-i Ekrem'in risâletini tasdîk etmeyen Velîd gibi bir inkarcının pek inatçı ve Allah'ın azabına aday bir şahıs olduğunu bildiriyor. O Yüce Peygamber hakkında o inkarcının ne yanlış kuruntularda bulunmuş olduğunu teşhir ediyor. Nefsine pek kibirli olan o şahsın Resûl-i Ekrem'e sihirbaz ve Kur'an-ı Kerim'e bir insan sözü demek gibi câhilce bir cür'ette bulunmuş olduğunu kınıyor. Artık o inkarcı şahsın çok yakıcı olan ve on dokuz bekçisi bulunan müthiş cehenneme atılacağını ihtar buyurmaktadır. Şöyle ki: Cenab-ı Hak buyuruyor:
    
     (Hayır) O inkarcının, aç gözlünün arzusu yerine getirilmeyecektir, onun mal ve çocukları arttırılmayacaktır. Çünkü (o, bizim âyetlerimiz için bir inatçı oldu) kendisini o nîmetlere eriştirmiş olan Yaratıcısının Kur'an-ı Kerim'ini inkâr etti, Resûl-i Ekrem'in doğruluğunu, Peygamberliğini kalben anlamış olduğu hâlde sırf inadından dolayı lisanen inkâra cür'et gösterdi. Ne büyük bir sapıklık!.

     Müfessir Mütâkil demiştir ki: Bu âyet-i Kerime'nin inmesinden sonra, Velîd'in servetinde, çocuklarında noksanlık görülmüştür.” (2)

     Allah’ın ayetlerini alaya alıp inkâr edenler ve bunların sonu  Kur’an’ın bir çok ayetinde zikredilmektedir. (3)

     Özetle, Kur’an ayetlerine karşı inatçı kesilenler Allah tarafından paylanmaktadır. Bunlar gereken cezaya çarptırılacaklardır. 

     Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
     ---------------------

1.        Prof. Dr. Kutub, Seyyid; Fizilal’il Kur’an; 
2.        Bilmen, Ömer Nasuhi; Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri;
******************************************
*******************************************

2 Ocak 2015 Cuma

“Tüm bunlardan sonra hırs ile daha da artırmamı istiyor..”     Bismillahirrahmanirrahim
     ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
     Summe yatmau en ezîd(ezîde).
     Kur’an-ı Kerim Muddesir  Suresi (74) 15. Ayet

            “ Sonra da arttırayım diye umuyor.  Halbuki: O ihtiraslı nankör şahıs (sonra da arttırayım diye tam ah kâr bulunuyor.) mallarının ve çocuklarının daha fazla artmasını pek hırslı bir hâlde arzu ediyor. Nail olduğu o kadar nimetlerinin kadrini bilmiyor, şükrünü yerine getirmeye çalışmıyor. Ne kadar büyük bir ihtiras, ne derece çirkin bir nankörlük? Hattâ diyormuş ki: "Eğer Muhammed -Aleyhisselâm- sâdık oldu ise artık Cennet ancak benim için yaratılmıştır, yâni: Eğer hakikaten Cennet var ise o nimete de nail olacak olan ancak benim." Ne büyük bir bencillik.” (1)

          Bilmen, Kur’an-ı Kerim Muddesir  Suresi 15. Ayetini yukarıdaki gibi açıkladıktan sonra "Tefsir-i Kebir, Ruhul'meani."den aldığı konuyla ilgili rivayetlere de yer vermektedir. (1)

          “Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlunun iki vadi dolu altını olsa üçüncü vadinin de kendisinin olmasını ister. Ne var ki insan oğlunun ağzını ancak toprak doldurur. Yine de Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder.” (2)

        Gazali, mal sevgisinin kötülüğünün işlendiği İhya’daki yazısında; “Tamahkârlık ve harislik kendisini çirkin huylara, mürüvvetleri yıkıcı münkerleri yapmaya sürükler. Zaten Âdemoğlu hırs, tamahkârlık ve az kanaat üzerine yaratılmıştır.”yargısına varmaktadır. (3)

          Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
------------------------
1.       Bilmen, Ömer Nasuhi; Kur'anı Kerimin Türkçe Meali  Alisi ve Tefsiri;
2.       İhya.info; http://www.ihya.info/node/592     Kütüb-ü Sitte; http://hadis.resulullah.org/index.php?s=oku&id=2136

3.       Gazali; İhya; http://www.ihya.info/node/592******************************************
*******************************************