9 Ocak 2015 Cuma

“Hayır, iş sanıldığı gibi değil! O, bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. ”

      Bismillahirrahmanirrahim
     كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا
     Kellâ, innehu kâne li âyâtinâ anîdâ(anîden).
     Kur’an-ı Kerim Muddesir  Suresi (74) 16. Ayet

     “Ayetin orjinalinde geçen "kellâ" sözcüğü bir paylama, azarlama edatıdır. O gerçeği gösteren kanıtlara ve imana erdiren gerçeklere inatla karşı çıkmış, islam çağrısının önüne dikilmiş, Peygamber'e savaş açmış, kendini ve başlarını hak yoldan alıkoymuş, Kur'an ve islam hakkında asılsız iddialar ortaya atmıştır.” (1)

     Kur’an-ı Kerim Muddesir  Suresi 16. Ayetinde Allah Velid b. Muğire şahsında tüm nankörleri ve inkârcıları, Kurânı yalanlayanları paylamaktadır. Alâk Suresi 6 ve 19. Ayetlerinde de bir paylama edatı olan “kellâ” sözcüğü geçmekteydi.

      Seyyit Kutub, yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere konuyu özetlemiştir. Bazı müfessirler konu ile ilgili rivayetleri, kıssaları yazmışlardır. Bilmen de bu ayetle ilgili kısa bir açıklama yapmıştır:

     “Bu mübarek âyetler, Resûl-i Ekrem'in risâletini tasdîk etmeyen Velîd gibi bir inkarcının pek inatçı ve Allah'ın azabına aday bir şahıs olduğunu bildiriyor. O Yüce Peygamber hakkında o inkarcının ne yanlış kuruntularda bulunmuş olduğunu teşhir ediyor. Nefsine pek kibirli olan o şahsın Resûl-i Ekrem'e sihirbaz ve Kur'an-ı Kerim'e bir insan sözü demek gibi câhilce bir cür'ette bulunmuş olduğunu kınıyor. Artık o inkarcı şahsın çok yakıcı olan ve on dokuz bekçisi bulunan müthiş cehenneme atılacağını ihtar buyurmaktadır. Şöyle ki: Cenab-ı Hak buyuruyor:
    
     (Hayır) O inkarcının, aç gözlünün arzusu yerine getirilmeyecektir, onun mal ve çocukları arttırılmayacaktır. Çünkü (o, bizim âyetlerimiz için bir inatçı oldu) kendisini o nîmetlere eriştirmiş olan Yaratıcısının Kur'an-ı Kerim'ini inkâr etti, Resûl-i Ekrem'in doğruluğunu, Peygamberliğini kalben anlamış olduğu hâlde sırf inadından dolayı lisanen inkâra cür'et gösterdi. Ne büyük bir sapıklık!.

     Müfessir Mütâkil demiştir ki: Bu âyet-i Kerime'nin inmesinden sonra, Velîd'in servetinde, çocuklarında noksanlık görülmüştür.” (2)

     Allah’ın ayetlerini alaya alıp inkâr edenler ve bunların sonu  Kur’an’ın bir çok ayetinde zikredilmektedir. (3)

     Özetle, Kur’an ayetlerine karşı inatçı kesilenler Allah tarafından paylanmaktadır. Bunlar gereken cezaya çarptırılacaklardır. 

     Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
     ---------------------

1.        Prof. Dr. Kutub, Seyyid; Fizilal’il Kur’an; 
2.        Bilmen, Ömer Nasuhi; Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri;
******************************************
*******************************************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder