15 Nisan 2016 Cuma

“Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil."     Bismillahirrahmanirrahim

     فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

     Fe kâle in hâzâ illâ sihrun yu’ser(yu’seru).

     Kur’an-ı Kerim Muddesir  Suresi (74) 24. Ayet

    “Vacip Tealâ Kureyş'in şu ısrarları üzerine (Velid)'in evveldi beri düşüne düşüne zihninde hazırladığı ve ta'nolmadığmı bildiği halde izhara mecbur olduğu şeyi söylediğini hikâye etmek üzere buyuruyor.

    Velid kavmine hitaben dedi ki «Şu Kuran olmadı, ancak an'aneyle Öğrenilir sihirdir. Bu Kur'an Muhammed (s.a.v.) in dediği gibi Allah'ın kelâmı değildir, ancak beşer sözüdür». İşte Velid böyle demekle güya başkalarının bulamadığı ve söyleyemediği bir şeyi bulmuş ve söylemiş oldu.”  (1)
  
      “ Genellikle "büyü" veya "sihirbazlık" anlamına gelen sihr terimi, öncelikle "bir şeyi uygun (yahut "tabii") durumundan çıkarıp başka bir duruma dönüştürme"yi ifade eder. Bu nedenle, çoğu zaman, olağan dışı, "gözboyayıcı" büyü yoluyla meydana getirilen cazibeyi veya etkiyi anlatır (Tâcu'l-Arûs). Olumsuz anlamıyla -hakikati inkâr edenlerin ilâhî mesajı tanımlamak için kullandıkları gibi- aynı zamanda "bilerek saptırma" yahut "yanıltma" anlamlarına da gelir.” (2)

      Kur’anda büyü ve büyücülükle alâkalı tahminen 40 ayet geçiyor. (3)

     “İslam, büyüyü ve büyücülüğü kesin bir dille yasaklamıştır: Kur’an-ı Kerîm büyücülerin iflah olmayacağını belirtmiştir (Tâhâ, 20/69). “Bir düğüme üfüren sihir yapmış olur; sihir yapan da şirke girmiş sayılır” buyuran Rasûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sihrin büyük günahlardan ve helak edici yedi cürümden biri olduğunu beyan etmiştir. 

         Bir hadis-i şerifte eşlerin arasını açmak için efsuna başvurmanın, ipliğe okumanın ve büyü yapmanın şirk olduğunu söyleyen Peygamber Efendimiz, başka bir hadiste de, “Her kim falcıya, gaipten haber verene ve sihirbaza giderek onlardan bir şey sorar, söylediklerine inanır ve tasdik ederse küfre girmiş olur” buyurmuştur.” (4)
     
      Velid b. Muğire’nin, doğru olmadığını bildiği halde Kur’an ayetlerinin büyüden başka bir şey olmadığını belirtmesinden ibretlerler alınmalı ve her dönemde Muğirelerin olabileceğini unutmamalı.

      Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
     
      -------------------------

1.        Konyalı, Mehmet Vehbi; Büyük Kur’an Tefsiri; 
2.         Esed, Muhammed; Kur’an Mesajı (Meal-Tefsir),  
4.        Tarihte büyü ve büyücülük; http://inceleme.wordpress.com/n-buyu/